Ny ferielov

Ny Ferielov I januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Når den ny ferielov er fuldt implementeret fra 1. september 2020, vil konsekvensen være, at ferie afholdes i samme periode, som den optjenes (samtidighedsferie), men der sker meget i den mellemliggende periode. Fra at vi tidligere optjente ferie i et kalenderår (f.eks. 2018), hvorefter ferien MERE

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem Fra 1. februar 2019 skal du indberette medarbejderes løn hver måned, også selv om beløbet er 0 kroner. Glemmer du dette, kan du risikere en bøde hos Skattestyrelsen på 800 kroner. Tidligere kunne du nøjes med kun at indberette løn for medarbejdere i de måneder, MERE

Billigere elektricitet i sommerhuset

Billigere elektricitet i sommerhuset Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen. Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af MERE

Kontant betaling må maksimalt være 8.000 kroner

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling. Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller MERE

Stramning af momsregler på gavekort

Tilføjelse: I forbindelse med vedtagelsen blev tidspunktet for reglernes ikrafttrædelse udskudt til 1. juli 2019. Dette giver bedre tid til at indrette it-systemerne til de nye regler, herunder håndtering af gavekort udstedt før og efter årsskiftet. Stramning af momsregler på gavekort Fra og med 1. januar 2019 skal du allerede afløfte moms på nyudstedte gavekort MERE

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen Regeringen har udskudt de nye ejendomsvurderinger yderligere et år, så ejendomsskatter af de nye ejendomsvurderinger først skal betales fra 2021. Vær i øvrigt opmærksom på, at du i dag har mulighed for at overdrage fast ejendom til nærtstående til 15 procent under den offentlige vurdering. For de fleste ejendomme vil den MERE

Skat ved køb og salg af Bitcoins

Skat ved køb og salg af Bitcoins Hvis du som person anskaffer Bitcoins med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, skal du være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser. Skatterådet har fastslået, at gevinster ved salg af Bitcoins skal beskattes. Til gengæld har du fradrag for et realiseret tab. Bitcoins er en såkaldt kryptovaluta. Du MERE

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms ?

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms? Virksomheder med en årlig omsætning på under fem millioner kroner, skal opgøre og afregne moms hvert halve år. Virksomhederne har dog mulighed for at skifte til kvartalsmoms, og det kan for nogle være værd at overveje. Hvis din virksomhed har en årlig omsætning på under MERE

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden

Som ejer af et iværksætterselskab (IVS) skal du overveje, om din selskabsform står i vejen for videre vækst. Et IVS er en god mulighed for at stifte et selskab stort set uden kapital, men selskabsformen kan med fordel tilpasses dine vækstambitioner og mulighed for at indfri dem. Det kan du gøre ved at ændre selskabsformen MERE

Personoplysninger

Har din leverandør personoplysninger om dig? EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen giver dig en række rettigheder over dine personoplysninger, der behandles af private virksomheder, offentlige myndigheder eller enhver anden dataansvarlig. Du kan læse om dine rettigheder i det nedenstående.   Som følge af databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder over MERE