Husk 5-dagesreglen, når du betaler til Skattestyrelsen

Under coronakrisen kunne virksomheder have meget store beløb stående på skattekontoen, uden at pengene blev tilbagebetalt. Sådan er det ikke længere. Som udgangspunkt kan virksomheder ikke have et beløb stående på skattekontoen til fremtidige betalinger. Du kan tidligst betale til din virksomheds skattekonto fem dage før betalingsfristen. Ellers risikerer du, at det indbetalte beløb bliver MERE
Revision Vadestedet udgiver DIN REVISOR INFORMERER hver måned et nyt blad, find det seneste via knappen i bunden.

Via symbolet øverst til venstre, kan du få en oversigt over den aktuelle publikation, tilgå tidligere eksemplar, sende et link via mail eller tilgå søgefunktionen.

Vil I beholde de indefrosne feriemidler?

I forbindelse med omlægningen af ferieloven tilbage i 2019/20, blev de optjente feriepenge for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset og man havde som arbejdsgiver mulighed for at ”låne” pengene af Lønmodtagernes Feriemidler, ved elektronisk at tilkendegive, at man ønskede at beholde pengene. Der var en del udfordringer med at få afgivet MERE

Nu kan du ikke længere tilgå din bank via NemID-nøglekortet

Bankkunder kan fra 1. juli ikke længere anvende nøglekortet til NemID, men skal i stedet bruge NemID-app, NemID-nøgleviser eller MitID, når de skal bruge netbanken. Finanstilsynet har påbudt de danske banker at lukke for, at bankkunder kan anvende nøglekort til NemID. Påbuddet træder i kraft fredag den 1. juli, og bankkunder skal for fremtiden anvende MERE

Har du sikret dine registreringer med et password?

Svindlere har desværre adgang til at ændre i din virksomheds registreringer på Virk.dk og kan dermed forårsage skade. Det kan du let forhindre med et password. Sommeren står for døren, og det betyder også sommerferie for virksomhedens ejere og medarbejdere. Fravær af nøglemedarbejdere og fravær af daglige rutiner øger desværre risikoen for, at svindlere får MERE

Husk at afstemme bogføringen til tiden

Folketinget har vedtaget en ny bogføringslov, som præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring. Et nyt krav er, at afstemninger skal foretages senest på datoen for indberetningsfristerne. Nogle af de nye regler træder i kraft allerede den 1. juli 2022. Den nye bogføringslov gælder som udgangspunkt alle virksomheder og indeholder nye krav og præciseringer, som MERE

Ændring af udbetalingsgrænsen på skattekontoen

Skattestyrelsen er generelt ikke interesseret i, at administrere selskaber og erhvervsdrivendes opsparing, hvorfor positivt indestående på skattekontoen, der ikke skal dække forfaldne poster indenfor de kommende 5 dage tilbagebetales. Det har dog været muligt at indsætte en udbetalingsgrænse på op til kr. 200.000, så det kun var indestående over denne saldo, der blev tilbagebetalt. Under MERE

Frist for indsendelse af årsrapporter

Selskaber, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B eller C, har tidligere skulle indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, mens selvangivelsen skulle indberettes til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne, så fremadrettet bliver der overensstemmelse mellem tidsfristerne for selskaberne, der aflægger MERE

Flere virksomheder skal anvende en godkendt revisor

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om skærpet revisorpligt. Hvis lovforslaget vedtages, får flere virksomheder pligt til at benytte en godkendt revisor, når årsrapporten skal aflægges. Det gælder både virksomheder, der befinder sig i en særlig risikobranche og virksomheder, der har en stor balancesum. En række af Folketingets partier ønsker at øge indsatsen mod svindel MERE

Ny bogføringslov på trapperne

Et lovforslag til en helt ny bogføringslov er netop fremsat i Folketinget. Lovforslaget præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring. Der er nye krav om, at virksomheder skal bogføre i et godkendt digitalt bogføringssystem og krav om at opbevare regnskabsmaterialet digitalt. Samtidig får Erhvervsstyrelsen flere muligheder for at kontrollere virksomhederne. Forslaget viderefører mange af de MERE

Krigen i Ukraine kan påvirke virksomheders årsrapporter

Krigen i Ukraine har økonomiske konsekvenser for mange virksomheder og skal før eller siden afspejle sig i virksomhedernes årsrapporter. I nogle situationer skal årsregnskabets beløb reguleres. I andre situationer er det tilstrækkeligt med oplysninger. Hvis din virksomhed direkte eller indirekte er påvirket af krigen i Ukraine, skal du være opmærksom på, hvordan konsekvenserne afspejles i MERE