Coronavirus, COVID-19, hjælpepakke mv.

Coronavirus eller CIVID-19 har gjort sit indtog i Danmark. Regeringen med støtte af et enigt folketing har lagt en række begrænsninger på samfundet og os borgere for at reducere omfanget af smittede. Men denne række af begrænsninger sætter allerede sine tydelige spor på erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Brancher står helt stille, andre kører på nødblus og MERE

Hovedaktionærer skal indberette om kontrollerede transaktioner

Tidligere var der en bagatelgrænse for indberetning af kontrollerede transaktioner, så der kun skulle ske indberetning, hvis de beløbsmæssigt oversteg kr. 5.000.000. Denne bagatelgrænse blev fjerne i efteråret 2019, så nu skal der foretages indberetning, så snart der er kontrollerede transaktioner. For selskaber sker denne indberetning naturligt, fordi selskabsselvangivelsen er blevet udvidet, så den indeholder MERE

Skærpet beskatning af leasede firmabiler

Folketinget har vedtaget en skærpet beskatning af leasingbiler. Stramningen gælder for leasingbiler, der tages i brug den 1. februar 2020 og senere. Stramningen gælder dermed ikke for de leasingbiler, der allerede trillede rundt på vejene før 1. februar. Har du taget en leaset bil i brug den 1. februar 2020 eller derefter, gælder nye og MERE

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil. Erhvervsmæssig MERE

Håndværkerfradraget gælder også i 2020

Dine kunder har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i deres bolig. Nedenfor kan du læse om reglerne for 2019 og 2020. Dine kunder kan fortsat opnå fradrag for udvalgte afholdte udgifter i deres bolig, hvad enten de er lejere eller ejere. Dette gælder også MERE

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere?

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere? Ledelsen i virksomheder, der har pligt til at registrere virksomhedens reelle ejere, skal huske at ajourføre det centrale register på Virk.dk, når der sker ændringer. Her kan du genopfriske reglerne, der netop er blevet præciseret og skærpet. Aktieselskaber og anpartsselskaber skal på Virk.dk registrere virksomhedens reelle MERE

Den skattefrie seniorpræmie stiger markant i 2020

Den skattefrie seniorpræmie stiger markant i 2020 Den skattefrie seniorpræmie stiger fra 30.000 kroner til 42.820 kroner i 2020. Men hvad er reglerne for at kunne opnå en seniorpræmie, og hvad skal du huske at være opmærksom på? Hvis du har medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, og de ønsker at fortsætte med at arbejde, kan MERE

Taksterne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag falder i 2020

Taksterne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag falder i 2020 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag for det kommende år. Satserne falder i 2020, fordi køretøjer kan køre længere på literen, og fordi brændstofpriserne er faldende. For de mange danskere, der erhvervsmæssigt kører i egen bil eller har mulighed for kørselsfradrag, vil det kommende år MERE

Danske virksomheder skal betale danske afgifter, når der købes billigt over grænsen

Danske virksomheder risikerer en stor regning, hvis man begiver sig over grænsen for at købe billige varer. Dermed kan de ansattes julegaver eller julefrokostens søde sager eller drikkevarer hurtigt blive en dyr fornøjelse. I mange danske virksomheder er der tradition for, at medarbejderne får julegaver, ligesom der afholdes julefrokoster på firmaets regning. For nogle kunne MERE

Julefrokost finansieret af drikkepenge er skattefri

Hvis en medarbejder modtager drikkepenge, er beløbet B-indkomst. Tjenere skal eksempelvis selv oplyse, hvor meget de har modtaget i drikkepenge på selvangivelsen. Drikkepengene er altså som udgangspunkt arbejdsgiveren uvedkommende. Hvis det på arbejdspladsen dog er aftalt, at medarbejderen ikke lægger drikkepenge i egen lomme, men videregiver dem til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at det er MERE