Ændring af udbetalingsgrænsen på skattekontoen

Skattestyrelsen er generelt ikke interesseret i, at administrere selskaber og erhvervsdrivendes opsparing, hvorfor positivt indestående på skattekontoen, der ikke skal dække forfaldne poster indenfor de kommende 5 dage tilbagebetales. Det har dog været muligt at indsætte en udbetalingsgrænse på op til kr. 200.000, så det kun var indestående over denne saldo, der blev tilbagebetalt. Under MERE
Revision Vadestedet udgiver DIN REVISOR INFORMERER hver måned et nyt blad, find det seneste via knappen i bunden.

Via symbolet øverst til venstre, kan du få en oversigt over den aktuelle publikation, tilgå tidligere eksemplar, sende et link via mail eller tilgå søgefunktionen.

Frist for indsendelse af årsrapporter

Selskaber, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B eller C, har tidligere skulle indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, mens selvangivelsen skulle indberettes til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne, så fremadrettet bliver der overensstemmelse mellem tidsfristerne for selskaberne, der aflægger MERE

Flere virksomheder skal anvende en godkendt revisor

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om skærpet revisorpligt. Hvis lovforslaget vedtages, får flere virksomheder pligt til at benytte en godkendt revisor, når årsrapporten skal aflægges. Det gælder både virksomheder, der befinder sig i en særlig risikobranche og virksomheder, der har en stor balancesum. En række af Folketingets partier ønsker at øge indsatsen mod svindel MERE

Ny bogføringslov på trapperne

Et lovforslag til en helt ny bogføringslov er netop fremsat i Folketinget. Lovforslaget præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring. Der er nye krav om, at virksomheder skal bogføre i et godkendt digitalt bogføringssystem og krav om at opbevare regnskabsmaterialet digitalt. Samtidig får Erhvervsstyrelsen flere muligheder for at kontrollere virksomhederne. Forslaget viderefører mange af de MERE

Krigen i Ukraine kan påvirke virksomheders årsrapporter

Krigen i Ukraine har økonomiske konsekvenser for mange virksomheder og skal før eller siden afspejle sig i virksomhedernes årsrapporter. I nogle situationer skal årsregnskabets beløb reguleres. I andre situationer er det tilstrækkeligt med oplysninger. Hvis din virksomhed direkte eller indirekte er påvirket af krigen i Ukraine, skal du være opmærksom på, hvordan konsekvenserne afspejles i MERE

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er hævet

Skatterådet har ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse. De to ordninger benyttes af de 1,2 millioner danskere, som hvert år opnår fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil. De nye satser indebærer, at skatteydere kan få fradrag for befordring på op til MERE

Ny bogføringslov – har det betydning for dig ?

Et forslag til ny bogføringslov har været i høring. Forslaget, har grundlæggende til hensigt at: • effektivisere administrative processer ved øget digitalisering og • reducere muligheden for svindel ved myndighedernes adgang til kontrol Lovforslaget forventes fremsat i løbet af april 2022 og vedtaget inden sommerferien. Der kan således fortsat komme ændringer. I henhold til det MERE

Få tilskud til rådgivning om digital sikkerhed

Vil du mindske risikoen for, at din virksomhed bliver ramt af cyberangreb? Fra den 17. marts 2022 har du mulighed for at søge om et tilskud på 50.000 kroner til rådgivning om, hvordan du datasikrer din virksomhed. Selvom du tænker ”det sker ikke for mig”, så lurer en risiko for at, din virksomhed bliver ramt MERE

To måneders ekstra lånetid

Har din virksomhed optaget et rentefrit momslån med forfaldsdato den 1. februar 2022, er fristen blevet udsat to måneder. Forfaldsdatoen er således udskudt til 1. april 2022. Fristen for at betale det rentefrie momslån, der svarer til det indberettede beløb den 1. marts 2021, er blevet udskudt fra 1. februar til 1. april 2022. Derfor MERE

Ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en ajourført regnskabsvejledning for andelsboligforeninger. Hvis du er medlem af bestyrelsen i en andelsboligforening, er den nye vejledning næsten ikke til at komme uden om. Hvis du er med i en andelsboligforenings bestyrelse, har du sammen med den øvrige bestyrelse ansvaret for at aflægge et retvisende årsregnskab for foreningen. Som bestyrelsesmedlem MERE