Tidlig julegave for Motorstyrelsen

Har du haft en dårlig oplevelse i forbindelse med salg af din bil, fordi det tog lang tid, før papirerne var i orden, og du derfor skulle dække en skade eller fik bøde for manglende omregistrering? Frygt ej! Motorstyrelsen har lanceret en ny app, der kan hjælpe dig med at få overdraget din bil nemt, MERE
Revision Vadestedet udgiver DIN REVISOR INFORMERER hver måned et nyt blad, find det seneste via knappen i bunden.

Via symbolet øverst til venstre, kan du få en oversigt over den aktuelle publikation, tilgå tidligere eksemplar, sende et link via mail eller tilgå søgefunktionen.

Skatteregler for medarbejdernes julegaver

Skatteregler for medarbejdernes julegaver Det kan være, at I på grund af coronasituationen har aflyst årets julefrokost, og at du i stedet giver dine medarbejdere en større julegave end sædvanligt. Den gode nyhed er, at medarbejdere som udgangspunkt ikke skal betale skat af julegaver. Dog skal visse betingelser være opfyldt. November og december er gerne MERE

Beskyt dine virksomhedsregistreringer med et password

Hen over sommeren har Erhvervsstyrelsen registreret, at personer igen uretmæssigt logger ind på virk.dk og ændrer i virksomheders registrerede ledelse og ejerkreds. Du kan beskytte din virksomheds oplysninger ved at oprette et eller flere password til selvbetjeningsløsningerne på virk.dk. En række virksomheder har i løbet af sommeren forbavset kunnet konstatere personændringer på virksomhedens registrerede ledelse MERE

Udskydelse af betalingsfrister som følge af COVID-19

For at hjælpe erhvervsvirksomheder med likviditeten under COVID-19 pandemien, er visse frister for indberetning samt betaling blevet udskudt. Virksomheder, der ikke har udfordringer med likviditeten, kan efter enkle justeringer fortsætte med at indberette samt betale til de normale frister. Moms På momsområdet er der udskydelse af fristen både i forhold til indberetning og betaling, nedenfor MERE

Nu kan din virksomhed blive yderligere kontrolleret

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte kontrolpakke. Med lovændringerne får Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere din virksomhed og din årsrapport, ligesom styrelsen får nye muligheder for at tvangsopløse dit selskab. Erhvervsstyrelsen får i fremtiden nye muligheder for at kontrollere virksomheder og disses årsrapporter, ligesom styrelsen får nye muligheder for at handle på konstaterede fejl MERE

Lovforslag om fastfrysning af valuarvurdering

Lovforslag om fastfrysning af valuarvurdering Hvilken betydning har det for jeres forening?  Lovforslag 176 om fastfrysning af valuarvurdering for andelsboligforeninger forventes 3. behandlet og vedtaget i starten af juni 2020 – godkendes loven som den foreligger, er det med krafttræden 1. juli 2020. Kort fortalt indføres muligheden for fastfrysning af valuarvurderinger ved beregning af andelskronen MERE

Giv depechen videre med et virksomhedstestamente

Hvis du ønsker at hjælpe både dine arvinger og din virksomhed, er et virksomhedstestamente måske vejen frem. Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner MERE

Hjælpepakke: Lønkompensation til fyringstruede

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Med andre ord kan din virksomhed modtage lønkompensation i stedet for at afskedige de pågældende medarbejdere. Som en del af statens hjælpepakker kan du søge om lønkompensation til fyringstruede medarbejdere. Du kan søge om lønkompensation for perioden fra og MERE

Hovedaktionærer skal indberette om kontrollerede transaktioner

Tidligere var der en bagatelgrænse for indberetning af kontrollerede transaktioner, så der kun skulle ske indberetning, hvis de beløbsmæssigt oversteg kr. 5.000.000. Denne bagatelgrænse blev fjerne i efteråret 2019, så nu skal der foretages indberetning, så snart der er kontrollerede transaktioner. For selskaber sker denne indberetning naturligt, fordi selskabsselvangivelsen er blevet udvidet, så den indeholder MERE

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil. Erhvervsmæssig MERE