Nu kan din virksomhed blive yderligere kontrolleret

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte kontrolpakke. Med lovændringerne får Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere din virksomhed og din årsrapport, ligesom styrelsen får nye muligheder for at tvangsopløse dit selskab. Erhvervsstyrelsen får i fremtiden nye muligheder for at kontrollere virksomheder og disses årsrapporter, ligesom styrelsen får nye muligheder for at handle på konstaterede fejl MERE

Lovforslag om fastfrysning af valuarvurdering

Lovforslag om fastfrysning af valuarvurdering Hvilken betydning har det for jeres forening?  Lovforslag 176 om fastfrysning af valuarvurdering for andelsboligforeninger forventes 3. behandlet og vedtaget i starten af juni 2020 – godkendes loven som den foreligger, er det med krafttræden 1. juli 2020. Kort fortalt indføres muligheden for fastfrysning af valuarvurderinger ved beregning af andelskronen MERE

Giv depechen videre med et virksomhedstestamente

Hvis du ønsker at hjælpe både dine arvinger og din virksomhed, er et virksomhedstestamente måske vejen frem. Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner MERE

Hjælpepakke: Lønkompensation til fyringstruede

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Med andre ord kan din virksomhed modtage lønkompensation i stedet for at afskedige de pågældende medarbejdere. Som en del af statens hjælpepakker kan du søge om lønkompensation til fyringstruede medarbejdere. Du kan søge om lønkompensation for perioden fra og MERE

Hovedaktionærer skal indberette om kontrollerede transaktioner

Tidligere var der en bagatelgrænse for indberetning af kontrollerede transaktioner, så der kun skulle ske indberetning, hvis de beløbsmæssigt oversteg kr. 5.000.000. Denne bagatelgrænse blev fjerne i efteråret 2019, så nu skal der foretages indberetning, så snart der er kontrollerede transaktioner. For selskaber sker denne indberetning naturligt, fordi selskabsselvangivelsen er blevet udvidet, så den indeholder MERE

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil. Erhvervsmæssig MERE

Håndværkerfradraget gælder også i 2020

Dine kunder har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i deres bolig. Nedenfor kan du læse om reglerne for 2019 og 2020. Dine kunder kan fortsat opnå fradrag for udvalgte afholdte udgifter i deres bolig, hvad enten de er lejere eller ejere. Dette gælder også MERE

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere?

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere? Ledelsen i virksomheder, der har pligt til at registrere virksomhedens reelle ejere, skal huske at ajourføre det centrale register på Virk.dk, når der sker ændringer. Her kan du genopfriske reglerne, der netop er blevet præciseret og skærpet. Aktieselskaber og anpartsselskaber skal på Virk.dk registrere virksomhedens reelle MERE

Den skattefrie seniorpræmie stiger markant i 2020

Den skattefrie seniorpræmie stiger markant i 2020 Den skattefrie seniorpræmie stiger fra 30.000 kroner til 42.820 kroner i 2020. Men hvad er reglerne for at kunne opnå en seniorpræmie, og hvad skal du huske at være opmærksom på? Hvis du har medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, og de ønsker at fortsætte med at arbejde, kan MERE

Taksterne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag falder i 2020

Taksterne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag falder i 2020 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag for det kommende år. Satserne falder i 2020, fordi køretøjer kan køre længere på literen, og fordi brændstofpriserne er faldende. For de mange danskere, der erhvervsmæssigt kører i egen bil eller har mulighed for kørselsfradrag, vil det kommende år MERE