Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Hvis du overvejer at ejerskifte din virksomhed til en nærtstående, kan det være, at du skal gøre alvor af dine overvejelser nu. Bo- og gaveafgiften ligger i øjeblikket på seks procent, men den kan meget vel stige, hvis vi får en ny regering efter det kommende folketingsvalg. Hvis du ejerskifter din virksomhed til en nærtstående, MERE

Fristen for indberetning af årsrapport nærmer sig

Fristen for indberetning af årsrapport nærmer sig Hvis dit selskabs regnskabsår følger kalenderåret, er det ved at være sidste udkald for indberetning af årsrapporten. Indberetningen skal ske digitalt til Erhvervsstyrelsen senest onsdag den 31. maj 2019, ellers risikerer selskabets ledelse at få en bøde. Ledelsen i et iværksætterselskab, et anpartsselskab og et aktieselskab skal udarbejde MERE

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed Hvis du er i virksomhedsordningen, kan det være en god idé at investere virksomhedens overskud i stedet for at hæve beløbet med det samme eller at lade overskuddet stå på din virksomheds bankkonto. Når du som selvstændig benytter virksomhedsordningen, beskattes din virksomheds resultat med en aconto skat på 22 MERE

Skattefordel ved at investere i små virksomheder

Skattefordel ved at investere i små virksomheder Investorer får et særligt skattefradrag ved investering i unoterede selskaber, der er i en opstartsfase eller som skal udvide til nye markeder. Fradraget udgør 59 procent af anskaffelsessummen. Har du planer om at investere en del af din personlige formue i aktier, giver skattelovgivningen dig mulighed for at MERE

Ny ferielov

Ny Ferielov I januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Når den ny ferielov er fuldt implementeret fra 1. september 2020, vil konsekvensen være, at ferie afholdes i samme periode, som den optjenes (samtidighedsferie), men der sker meget i den mellemliggende periode. Fra at vi tidligere optjente ferie i et kalenderår (f.eks. 2018), hvorefter ferien MERE

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem Fra 1. februar 2019 skal du indberette medarbejderes løn hver måned, også selv om beløbet er 0 kroner. Glemmer du dette, kan du risikere en bøde hos Skattestyrelsen på 800 kroner. Tidligere kunne du nøjes med kun at indberette løn for medarbejdere i de måneder, MERE

Billigere elektricitet i sommerhuset

Billigere elektricitet i sommerhuset Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen. Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af MERE

Kontant betaling må maksimalt være 8.000 kroner

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling. Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller MERE

Stramning af momsregler på gavekort

Tilføjelse: I forbindelse med vedtagelsen blev tidspunktet for reglernes ikrafttrædelse udskudt til 1. juli 2019. Dette giver bedre tid til at indrette it-systemerne til de nye regler, herunder håndtering af gavekort udstedt før og efter årsskiftet. Stramning af momsregler på gavekort Fra og med 1. januar 2019 skal du allerede afløfte moms på nyudstedte gavekort MERE

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen Regeringen har udskudt de nye ejendomsvurderinger yderligere et år, så ejendomsskatter af de nye ejendomsvurderinger først skal betales fra 2021. Vær i øvrigt opmærksom på, at du i dag har mulighed for at overdrage fast ejendom til nærtstående til 15 procent under den offentlige vurdering. For de fleste ejendomme vil den MERE