Nu kan din virksomhed blive yderligere kontrolleret

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte kontrolpakke. Med lovændringerne får Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere din virksomhed og din årsrapport, ligesom styrelsen får nye muligheder for at tvangsopløse dit selskab. Erhvervsstyrelsen får i fremtiden nye muligheder for at kontrollere virksomheder og disses årsrapporter, ligesom styrelsen får nye muligheder for at handle på konstaterede fejl MERE

Lovforslag om fastfrysning af valuarvurdering

Lovforslag om fastfrysning af valuarvurdering Hvilken betydning har det for jeres forening?  Lovforslag 176 om fastfrysning af valuarvurdering for andelsboligforeninger forventes 3. behandlet og vedtaget i starten af juni 2020 – godkendes loven som den foreligger, er det med krafttræden 1. juli 2020. Kort fortalt indføres muligheden for fastfrysning af valuarvurderinger ved beregning af andelskronen MERE

Giv depechen videre med et virksomhedstestamente

Hvis du ønsker at hjælpe både dine arvinger og din virksomhed, er et virksomhedstestamente måske vejen frem. Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner MERE

Nu kan du få momsen tilbage

Coronakrisen har betydet, at mange virksomheder står og mangler penge nu og her. Derfor har Folketinget netop besluttet, at erhvervsdrivende kan få tilbagebetalt den seneste momsangivelse som et rentefrit lån. Folketinget har netop besluttet, at momspligtige og lønsumsafgiftspligtige virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den seneste angivelse som et rentefrit lån. Afregner din virksomhed MERE

Frist for indsendelse af årsrapporter er udsat tre måneder

Selskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder, der skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, får nu forlænget fristen med tre måneder på grund af coronakrisen. Du har derfor tre ekstra måneder at indsende årsrapporten uden risiko for afgifter eller tvangsopløsning. Fristen er ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har konkrete vanskeligheder ved at opfylde den sædvanlige MERE

Hjælpepakke: Lønkompensation til fyringstruede

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Med andre ord kan din virksomhed modtage lønkompensation i stedet for at afskedige de pågældende medarbejdere. Som en del af statens hjælpepakker kan du søge om lønkompensation til fyringstruede medarbejdere. Du kan søge om lønkompensation for perioden fra og MERE

Coronavirus, COVID-19, hjælpepakke mv.

Coronavirus eller CIVID-19 har gjort sit indtog i Danmark. Regeringen med støtte af et enigt folketing har lagt en række begrænsninger på samfundet og os borgere for at reducere omfanget af smittede. Men denne række af begrænsninger sætter allerede sine tydelige spor på erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Brancher står helt stille, andre kører på nødblus og MERE

Hovedaktionærer skal indberette om kontrollerede transaktioner

Tidligere var der en bagatelgrænse for indberetning af kontrollerede transaktioner, så der kun skulle ske indberetning, hvis de beløbsmæssigt oversteg kr. 5.000.000. Denne bagatelgrænse blev fjerne i efteråret 2019, så nu skal der foretages indberetning, så snart der er kontrollerede transaktioner. For selskaber sker denne indberetning naturligt, fordi selskabsselvangivelsen er blevet udvidet, så den indeholder MERE

Skærpet beskatning af leasede firmabiler

Folketinget har vedtaget en skærpet beskatning af leasingbiler. Stramningen gælder for leasingbiler, der tages i brug den 1. februar 2020 og senere. Stramningen gælder dermed ikke for de leasingbiler, der allerede trillede rundt på vejene før 1. februar. Har du taget en leaset bil i brug den 1. februar 2020 eller derefter, gælder nye og MERE

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil. Erhvervsmæssig MERE