Leif Stolberg-Rohr Nørskov

 

Leif Nørskov - Fotograf Steen Knarberg
Leif har arbejdet i mellemstore og store revisionsfirmaer siden 1997, senest hos Ernst & Young. Sideløbende med funktionen som kundeansvarlig medarbejder har Leif undervist internt, deltaget i rekruttering af medarbejdere samt været en del af den faglige styregruppe.

Kontaktoplysninger


Leif Stolberg-Rohr Nørskov
Statsautoriseret revisor
Partner
55 75 01 98
ln@vadestedet6.dk

Leif har være partner i Revision Vadestedet siden juli 2013 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Rådgivning, revision, udarbejdelse af årsrapporter og skatteopgørelser for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, bl.a. autobranchen, håndværks-, produktions-, entreprise-, service- og IT-virksomheder, herunder:

  • Assistance med udarbejdelse af budgetter.
  • Assisteret med valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivning om leasing kontra køb mv.
  • Deltaget med kunder ved bankmøder.
  • Deltaget i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, herunder forestået gennemgang af regnskab
  • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifte samt etablering af virksomhed, herunder vurderet skattemæssige risici mv.
  • Assisteret med gennemførelse af due diligence samt forhandlinger ved virksomhedsoverdragelser.
  • Assisteret privatpersoner og hovedaktionærer med deres personlige skatteforhold.
  • Assisteret med skattemæssig assistance for koncerner og selskaber.
  • Gennemført undersøgelser med henblik på afdækning af besvigelser.
  • Assisteret med regnskabsmæssig assistance, udarbejdelse af årsrapporter samt skatteopgørelser for mindre og mellemstore personligt drevne virksomheder, selskaber og interessentskaber. Herunder skatteoptimering ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.