Revisor – STOP og mærk efter!

Bruger du for meget tid på at pendle til jobbet, runder din overarbejdsbyrde hurtigt 100 timer og har du for travlt til at holde fri i efteråret – hos Revision Vadestedet er work-life balance ikke kun et fint strategisk mål, men et værktøj der bruges hver dag, så selv en revisor kan leve livet ved siden af jobbet!

Hvorfor arbejde hos Revision Vadestedet?

Hos Revision Vadestedet vægtes et velafbalanceret arbejdsliv højt. Ressourcestyring og stor fleksibilitet er én af de ting, der sikrer at overarbejde holdes nede og som helt unikt adskiller Revision Vadestedet fra andre revisionsfirmaer.

Medarbejderne har gode relationer til hinanden – uanset om det handler om faglig sparring eller om af blive aflastet på en opgave, så tages der hånd om hinanden, så alle kommer i mål med en indsats, der passer til den enkeltes liv.

Kulturen er åbenhjertig, organisationsstrukturen er flad og omgangstonen uformel og humoristisk. Der lyttes til gode ideer på alle niveauer og muligheden for at præge egen udvikling og fremtiden i virksomheden er i top. Ingen ideer skal stå usagte hen.

Hvad kan du forvente af jobbet og opgaverne?

Vores kundegrundlag er bredt og opgaverne alsidige.

Du kan forvente ansvar for din egen kundeportefølje, som vil indeholde forskellige opgaver typiske for en revisor, fx:

– Revision, UG og review af regnskaber
– Skatteopgørelser for selskaber og personlige virksomheder, samt indberetning af selvangivelser mv.
– Ad hoc opgaver ved omstrukturering, generationsskifte, budgetlægning og meget mere tilpasset dit erfaringsniveau – med fokus på at du samtidig kan udvikle nye kompetencer.

Sammen med den ledelsesansvarlige, yder du den bedste service og rådgivning af vores kunder. Du skal herudover sikre, at opgaverne og dokumentationen lever op til gældende standarder og ikke mindst bliver leveret til aftalt tid.

Den brede sammensætning af medarbejdere – fra trainee til statsautoriseret revisor – betyder at der altid er kollegaer at sparre med, og som kan støtte dig i din udvikling, ligesom du er med til at støtte og udvikle vores revisortrainees. Herudover vil du naturligt følge interne og eksterne kurser med henblik på at vedligeholde og udvikle din viden.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer at du har mindst 3-6 år erfaring, og gerne mere, med revision fra en lignende stilling.

– Du er uddannet HD eller CMA, men er stadig læringsparat
– Du er selvstændig, men en teamplayer
– Du er struktureret og formår at bevare overblik
– Du er udadvendt og god til kommunikation både i skrift og tale.
– Herudover at du har gode IT-kundskaber og måske endda flair for digitalisering.

Vi lægger vægt på, at du stræber efter høj faglig kvalitet – samtidig med at du overholder deadlines. Kort sagt at du tager ansvar for egne opgaver.

Du er typen der motiveres af at gøre en forskel – for kunderne, for dine kollegaer og for virksomheden.

Skal du sende en ansøgning?

Ja bestemt – hvorfor ikke arbejde hos en revisionsvirksomhed, hvor du som medarbejder betyder noget!

Du kan sende din ansøgning til  MBH@vadestedet6.dk.

Har du spørgsmål til stillingen er du også velkommen til at kontakte Michela Bjørk Hansen på tlf. 5572 1522.

Revision Vadestedet er et mellemstort godkendt revisionsfirma i hjertet af Næstved. Vi er 15 kompetente medarbejdere og vi er kendt for at yde god service og professionel rådgivning, der skaber merværdi for vores kunder.

Vores firma er medlem af FSR – danske revisorer samt INAA Group, der er en international sammenslutning af uafhængige revisionsfirmaer.

Besøg os på www.vadestedet6.dk

Hos Revision Vadestedet er medarbejdertrivsel i fokus – der skal være plads til både arbejde og fornøjelser.


Firmagolf


Temadag, med bowling og frokost