Ebbe Jensen

 

_Ebbe Jensen - Fotograf Steen Knarberg
Ebbe har arbejdet i mindre og mellemstore revisionsfirmaer siden 1981. Sideløbende med arbejdet som revisor er Ebbe tilknyttet by- og landsretten, hvor han fungerer som fagdommer inden for revision og regnskab.

Kontaktoplysninger

Ebbe Jensen
Registreret revisor
Partner
55 75 01 32
ej@vadestedet6.dk

Ebbe har været partner i Revision Vadestedet siden december 2003 og har stor erfaring med følgende opgaver:

Revision af andelsbolig- og ejerforeninger, organisationer inkl. udarbejdelse af årsrapporter, skatteopgørelser samt projekt- og tilskudsregnskaber. Herunder også rådgivning omkring særlige skatte-, moms og finansieringsmæssige problemstillinger for branchen.
Rådgivning, revision, udarbejdelse af årsrapporter og skatteopgørelser for mindre og mellemstore ejerledede virksomheder, bl.a. landbrug, handel, liberale erhverv, herunder:

  • Assistance med udarbejdelse af budgetter
  • Assisteret med valg af finansieringsløsninger, herunder rådgivning om leasing kontra køb mv.
  • Deltaget med kunder ved bankmøder.
  • Deltaget i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, herunder forestået gennemgang af regnskab.
  • Rådgivet hovedaktionærvirksomheder om omstrukturering/generationsskifte samt etablering af virksomhed, herunder vurderet skattemæssige risici mv.
  • Assisteret privatpersoner og hovedaktionærer med deres personlige skatteforhold.
  • Assisteret med regnskabsmæssig assistance, udarbejdelse af årsrapporter samt skatteopgørelser for mindre og mellemstore personligt drevne virksomheder, selskaber og interessentskaber. Herunder skatteoptimering ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.