Vil I beholde de indefrosne feriemidler?

I forbindelse med omlægningen af ferieloven tilbage i 2019/20, blev de optjente feriepenge for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset og man havde som arbejdsgiver mulighed for at ”låne” pengene af Lønmodtagernes Feriemidler, ved elektronisk at tilkendegive, at man ønskede at beholde pengene.

Der var en del udfordringer med at få afgivet disse tilkendegivelser i efteråret 2021, hvorfor fristen blev udskudt af flere omgange.

Tilkendegivelsen dækker kun for forlængelse af indbetalingsfristen på 1 år, så alle de arbejdsgivere, der fortsat har udskudt indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler, skal senest den 31. august 2022 igen tilkendegive via www.virk.dk/selvbetjening-feriemidler, hvis de ønsker at beholde likviditeten i virksomheden endnu et år.

Modtager Lønmodtagernes Feriemidler ikke en tilkendegivelse, vil de senere på året udsende en opkrævning på alle de indefrosne feriemidler, som den pågældende arbejdsgiver endnu ikke har betalt.

Når man som arbejdsgiver skal beslutte, om man fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, er det dels det likvide beredskab, der skal overvejes, men også forrentningen af midlerne.
De indefrosne feriemidler indekseres årligt, svarende til en forrentning af det lånte beløb. Den seneste indeksering, der blev foretaget den 31. maj 2022 var på 2,1% og må forventes at ligge højere fremadrettet med det stigende renteniveau i samfundet.

Er du i tvivl om, hvad der skal betale sig for dig og din virksomhed, eller er du i tvivl om, hvordan du tilkendegiver at du ønsker at beholde feriemidlerne, står vi gerne til rådighed for rådgivning og assistance.