Nu kan du ikke længere tilgå din bank via NemID-nøglekortet

Bankkunder kan fra 1. juli ikke længere anvende nøglekortet til NemID, men skal i stedet bruge NemID-app, NemID-nøgleviser eller MitID, når de skal bruge netbanken.

Finanstilsynet har påbudt de danske banker at lukke for, at bankkunder kan anvende nøglekort til NemID. Påbuddet træder i kraft fredag den 1. juli, og bankkunder skal for fremtiden anvende NemID-appen, nøgleviseren eller den nye løsning MitID.

Forklaringen er, at nøglekortet ikke er beskyttet mod kopiering eller fotografering, hvilket er et EU-krav.

Enkelte kunder kan dog stadig anvende nøglekortet til at gennemføre stærk kundeautentifikation efter den 30. juni 2022. Kundeautentifikation sikrer, at den der foretager betalingen, også er den der ejer kortet eller betalingsmidlet.

Det drejer sig om bankkunder, der:

  • Er i gang med en 30-dages overgangsperiode til MitID eller har fået udsættelse fra perioden gennem en individuel sagsbehandling, eller
  • Endnu ikke har fået igangsat overgangen, hvis de ikke har anvendt NemID inden for den periode, hvor de kunne blive udtaget til overgang til MitID.

Al brug af nøglekortet skal under alle omstændigheder været stoppet senest den 31. oktober 2022.