Ændring af udbetalingsgrænsen på skattekontoen

Skattestyrelsen er generelt ikke interesseret i, at administrere selskaber og erhvervsdrivendes opsparing, hvorfor positivt indestående på skattekontoen, der ikke skal dække forfaldne poster indenfor de kommende 5 dage tilbagebetales.

Det har dog været muligt at indsætte en udbetalingsgrænse på op til kr. 200.000, så det kun var indestående over denne saldo, der blev tilbagebetalt.

Under Corona blev denne udbetalingsgrænse hævet (pt. til kr. 350 mio.), så virksomheder, der havde likviditeten til at betale den gæld, hvor betalingsfristerne blev udskudt, ikke skulle straffes ved at skulle betale negative renter i deres pengeinstitut.

Ændring 15. juni 2022

Der er fremsat et lovforslag i folketinget, som forventes godkendt i starten af juni måned, som medfører, at udbetalingsgrænsen bliver ført tilbage til de normale kr. 200.000.

I den forbindelse har Skattestyrelsen meldt ud, at de ændrer den fastsatte udbetalingsgrænse til kr. 0, for alle virksomheder, som pt. har den til en højere værdi end kr. 200.000. Dette betyder, at et eventuelt overskydende beløb vil blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

Ændrer virksomhederne selv udbetalingsgrænsen til maksimalt kr. 200.000 senest den 14. juni 2022, skulle den ikke blive berørt af den automatiske nul-stilling, ligesom virksomhederne er frit stillet for at fastsætte en ny udbetalingsgrænse efter den 15. juni 2022.

Ændringen af udbetalingsfristen foretages på SkatErhverv under punktet Skattekontoen.

Er du i tvivl om, hvad udbetalingsgrænsen er for din virksomhed eller ønsker du assistance med at ændre den, så kan vi hjælpe dig, hvis vi er blevet autoriseret til det.