Frist for indsendelse af årsrapporter

Selskaber, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B eller C, har tidligere skulle indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, mens selvangivelsen skulle indberettes til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne, så fremadrettet bliver der overensstemmelse mellem tidsfristerne for selskaberne, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B og C, så det bliver 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

De nye regler gælder for regnskabsår, der slutter 31. december 2021 eller senere.