Ny bogføringslov – har det betydning for dig ?

Et forslag til ny bogføringslov har været i høring. Forslaget, har grundlæggende til hensigt at:

• effektivisere administrative processer ved øget digitalisering og
• reducere muligheden for svindel ved myndighedernes adgang til kontrol

Lovforslaget forventes fremsat i løbet af april 2022 og vedtaget inden sommerferien. Der kan således fortsat komme ændringer.
I henhold til det nuværende lovforslag, vil loven træde i kraft den 1. juli 2022, dog således at kravet om digital registrering og opbevaring af bilag skal ske, for transaktioner der finder sted i det årsregnskabsår, der starter 1. januar 2023 eller senere. Det forventes en løbende implementering, hvorved virksomhederne gradvist skal efterleve kravene.

Øget digitalisering

Den væsentligste ændring jf. lovforslaget vil for de fleste være det øgede krav om digitalisering.
For selskaber (ApS og A/S mv.), der aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser samt øvrige virksomheder (eksempelvis enkeltmandsvirksomheder) med en omsætning over 300.000 kr. fastlægges der krav om at disse virksomheder skal foretage registreringer digitalt. Mange virksomheder overholder allerede kravet ved brug af bogføringssystemer som e-conomics, Dinero eller Billys etc.

For ovenstående virksomheder bliver det dog tillige et krav, at virksomheden fremadrettet skal opbevare sine bilag digitalt. Det betyder altså, at de bilag virksomheden modtager eller udarbejder fysisk, skal indscannes og arkiveres digitalt og understøtte de digitale registreringer. Denne opbevaring skal ske hos tredjemand.
Der stilles en række krav til de anvendte systemer, herunder krav om løbende sikkerhedskopiering af transaktioner og bilag. Erhvervsstyrelsen foreslår derfor, at udbydere af digitale bogføringssystemer i Danmark skal lade deres system registrere hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter Erhvervsstyrelsen udarbejder en liste over godkendte systemer.

Myndighedernes adgang til kontrol

I henhold til forslaget, skal Erhvervsstyrelsen fremadrettet have mulighed for at gennemføre en målrettet kontrol for at påset overholdelse af bogføringsloven, gældende nystartede virksomheder som endnu ikke har aflagt første årsrapport samt virksomheder der har fravalgt revision/udvidet gennemgang af årsrapporten. I den forbindelse er det endvidere foreslået at indføre et offentligt modtagecenter, hvor myndighederne kan tilgå e-dokumenter i forbindelse med kontrollen. Derved kan myndighederne dykke direkte ned i det underliggende regnskabsmateriale, uden at skulle spørge virksomheden først.

Brug for rådgivning?

Husk, at det for SMV-virksomheder er muligt at søge Erhvervsstyrelsens pulje om midler til brug for hjælp med implementering af digital bogføring i virksomheden (se evt. Tilskud: Digital bogføring: Tilskudsvoucher på 25.000 kr. til privat rådgivning | SMV:Digital (smvdigital.dk)).

Vi vil løbende informere om udviklingen i forhold til ny bogføringslov.
Har du spørgsmål eller brug for nærmere drøftelse, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver hos Revision Vadestedet.