To måneders ekstra lånetid

Har din virksomhed optaget et rentefrit momslån med forfaldsdato den 1. februar 2022, er fristen blevet udsat to måneder. Forfaldsdatoen er således udskudt til 1. april 2022.

Fristen for at betale det rentefrie momslån, der svarer til det indberettede beløb den 1. marts 2021, er blevet udskudt fra 1. februar til 1. april 2022. Derfor skal du være opmærksom på, at du nu kan have tre rentefrie momslån, du skal betale tilbage den 1. april 2022.

Hvis din virksomhed mangler likviditet den 1. april, er der blevet skabt mulighed for, at din virksomhed kan indgå aftale om en udvidet betalingsordning på 24 måneder mod almindeligvis 12 måneder. Muligheden for en 24 måneders betalingsordning åbner den 15. marts til 15. april 2022. Der bliver beregnet renter af en sådan betalingsordning. I øjeblikket er renten 0,7 procent om måneden.

Betingelser for en betalingsordning

Det kræver, at din virksomhed ikke har skattekontogæld, som Gældsstyrelsen er i gang med at inddrage. Er dette tilfældet, skal du betale denne gæld, før du kan oprette betalingsordningen. Derudover må du maksimalt have én betalingsordning ad gangen. Det betyder, at hvis du har andre betalingsordninger på Skattekontoen, der er længere end 1. april 2022, skal denne betalingsordning indfries, før du kan oprette en udvidet betalingsordning.

Når du har etableret en betalingsordning, er det vigtigt, at du overholder alle betalingsrater i betalingsordningen. Overholder du ikke disse, vil konsekvensen være, at dit lån bliver opsagt og betalingsordningen ophører.

Følgende kriterier for at oprette en betalingsordning:

  • Du må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse.
  • Betalingsordningen kan ikke omfatte toldfordringer.
  • Din gæld skal være på mindst 800 kroner.
  • Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter, den er oprettet.
  • Du må kun have en betalingsordning ad gangen.
  • Du kan ikke ændre din afgiftsperiode, når du opretter en betalingsordning.
  • Eventuelle tidligere betalingsordninger på Skattekontoen inden for den seneste måned skal være overholdt.

Dit lån bliver opsagt, hvis ikke du indberetter eller betaler til tiden

Har din virksomhed et rentefrit lån eller en betalingsordning, er det vigtigt, at virksomheden indberetter til tiden og betaler rettidigt. Hvis din virksomhed glemmer en indberetning, og den manglende indberetning når at blive erstattet af en foreløbig fastsættelse, skal lånet tilsvarende tilbagebetales inden for 14 dage. Skattestyrelsen kan opleves mere strikse end almindeligvis, hvis du har et rentefrit lån. Husk derfor indberetningsfristerne.

Du kan oprette ordningen på skattekontoen under betalingsordning i TastSelv Erhverv.

Rentefrit A-skattelån

Har din virksomhed også optaget et rentefrit A-skattelån for perioden januar 2021, er forfaldsdatoen for dette lån også 1. april 2022.