Befordringsfradraget stiger i 2022

Kørselsfradraget bliver højere i 2022, så hvis du har mere end 12 kilometer til arbejde, stiger dit fradrag. Forhøjelsen skyldes en forventning om stigende benzin- og værkstedspriser

Har du mere end 12 kilometer til arbejde, kan du opnå et kørselsfradrag på din årsopgørelse, uanset om du tager bil eller andet transportmiddel til arbejde. Kørselsfradraget beregnes på baggrund af en kilometersats, som hvert år tilpasses af Skatterådet.

For 2022 har Skatterådet besluttet at hæve kilometersatsen for befordring mellem bopæl og arbejdsplads. Baggrunden for forhøjelsen er, at Skatterådet forventer, at benzin- og værkstedspriserne vil stige i 2022. Stigningen i satserne indtræder uanset, at nye biler generelt kører længere på literen end ældre. De nye kilometersatser for kørselsfradraget ser sådan ud:

År Sats for kørsel 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2021 1,90 kr. pr. km 0,95 kr. pr. km
2022 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km

 

Befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig brug af egen bil

Foruden kørselsfradraget stiger kilometersatserne også for den skattefrie befordringsgodtgørelse, som kan udbetales til medarbejdere, der bruger deres egen bil erhvervsmæssigt. De nye kilometersatser for den skattefrie befordringsgodtgørelse ser sådan ud:

År For de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2021 3,44 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km
2022 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km