Første bidrag til Barsel.dk skal betales i september

I september får selvstændigt erhvervsdrivende en opkrævning på det første bidrag fra Barsel.dk. I 2021 udgør det årlige bidrag 1.225 kroner.

Det er dyrt at få et barn. Men for selvstændige har det været ekstra dyrt, fordi barselsdagpenge indtil i år har været den eneste indtægt under barslen. Derfor er selvstændige nu blevet omfattet af Barsel.dk og har mulighed for at få udbetalt en månedlig kompensation.

Det er ikke kun kommende forældre, der skal betale bidrag til Barsel.dk. Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige, der opfylder en række betingelser, skal bidrage til Barsel.dk og dermed være med til at give selvstændige bedre barselsvilkår

For at få kompensation i 2021 skal du som selvstændig have et skattemæssigt resultat på mere end 231.920 kroner, hvilket er den maksimale dagpengesats.

Mere information
Du kan læse mere om barsel til selvstændige, eksempelvis om beregningen af dit resultat som selvstændig, og om du er omfattet af de nye regler på https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-nyt-selvstaendig/bdk-betaling-af-bidrag