Behold indefrosne feriemidler?

I forbindelse med overgang til ny ferieperiode, blev de indefrosne feriemidler for perioden 1. september 2019 – 30. august 2020 indefrosset hos arbejdsgiverne.

Som en del af stimuleringen af økonomien under Covid-19 restriktionerne har lønmodtagerne kunne få feriepengene udbetalt, men arbejdsgiverne har ikke tilsvarende været forpligtet til at indbetale pengene til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Som arbejdsgiver er der mulighed for at udskyde betalingen af de opsparede feriemidler til de enkelte medarbejdere, som forpligtelsen er opgjort i forhold til, forlader arbejdsmarkedet. En medarbejder anses f.eks. for at forlade arbejdsmarkedet, når folkepensionsalderen nås eller hvis der emigreres til udlandet.

For at udskyde betalingen skal den enkelte arbejdsgiver én gang årligt, senest den 31. august 2021 bekræfte, at de ønsker at beholde den del af de indefrosne feriemidler, som ikke er forfaldne til betaling fordi medarbejderne anses for at have forladt arbejdsmarkedet.

Bekræftelsen skal ske elektronisk i den selvbetjeningsløsning, som ligger tilgængelig på virk.dk

Selvbetjening – Lønmodtagernes Feriemidler | Virk

Hvis man som arbejdsgiver ikke får bekræftet, at man fortsat gerne vil beholde de resterende feriemidler inden den 31. august 2021, så forfalder hele saldoen til betaling via opkrævning, som vil blive tilsendt.

Kan det betale sig at få afregnet saldoen?

Den saldo man som arbejdsgiver anmoder om at måtte beholde, bliver årligt indekseret, således at gældsforpligtelsen stiger, på samme måde, som hvis der tilskrives renter til et lån. Pr. 31. maj 2021 er de beholdte saldi indekseret med 1,5% og afhængig af renteudviklingen i samfundet generelt, må det forventes at der mindst sker tilsvarende indeksering efterfølgende år.

Arbejdsgivere, der har overskydende likviditet og eventuelt betaler negative renter at indestående på deres bankkonto, vil det kunne være en fornuftig beslutning at foretage en hel eller delvis indbetaling af feriemidlerne og dermed spare både indeksering og negative renter.

For arbejdsgivere, der kæmper med likviditeten eller generelt trækker på en kassekredit eller anden rentebærende gæld, vil det kun være en fordel at foretage frivillig indbetaling, hvis de betaler en lavere rente på deres gæld, end indekseringen af de indefrosne feriemidler er.

Et andet forhold, som bør tages med i betragtning i forbindelse med overvejelse om der skal ske afregning af feriemidlerne er, at det ikke er muligt at genetablere gældsforholdet omkring feriemidler, når der først er sket afregning.

Måtte ovenstående give anledning til spørgsmål er vi gerne til disposition.