Ændret satser for beskatning af fri bil

Ændret satser for beskatning af fri bil

Som led i den grønne omstilling blev der først på året indgået en politisk aftale om at justere på beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil. Den første af en række justeringer vil have effekt fra og med juli måned 2021.

Bilernes miljøpåvirkning målt i miljøtillægget, der betales halvårligt, kommer fremadrettet til at vægte højere i beskatningsgrundlaget, mens selve anskaffelsessummen får en mindre vægtning, dog således at billigere biler får nedsat grundlaget, mens dyrere biler får forhøjet grundlaget.

I dag beregnes grundlaget for beskatning som 25% af bilens værdi under kr. 300.000, 20% af bilens værdi over kr. 300.000 samt 150% af det løbende miljøtillæg. Det er disse procentsatser, der over de kommende 4 år justeres på følgende måde:

 

Procentsatser Gældende 1/7-31/12 2021 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under kr. 300.000 25 24,5 24 23,5 23 22,5
Sats for bilens værdi over kr. 300.000 20 20,5 21 21,5 22 22,5
Miljøtillæg 150 250 350 450 600 700

 

Tabel over indfasning af justering er beskatning af fri bil

Reglerne gælder både almindelige personbiler og varebiler på papegøjeplader mv., ligesom der ikke ændres på, at bilens skattepligtige værdi altid beregnes af minimum kr. 160.000.

Ladestander til elbiler

Værdien af arbejdsgiverbetalt ladestander samt udgifter til installation heraf, som er opsat på medarbejderens bopæl i forbindelse med en fri elbil eller plugin-hybridbil, har hidtil skulle tillægges beregningsgrundlaget for firmabil og således indgået i beskatningsgrundlaget.

Ligeledes med virkning fra 1. juli 2021 er det politisk vedtaget, at en sådan ladestander og installation heraf er fritaget for beskatning. Herudover er det vedtaget, at en sådan ladestander kan overgå til medarbejderens private eje skattefrit, hvis medarbejderen har været beskattet af en fri elbil eller plugin-hybridbil i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder (efter 1. juli 2021)