Ny frist for at indsende årsrapport og selvangivelse 

Erhvervsministeren planlægger at fremsætte et lovforslag, der indebærer, at en række virksomheder først skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen den 30. juni 2021. Forventningen er, at Folketinget hastebehandler lovforslaget. Samtidig er skatteministeren parat til at forlænge oplysningsfristerne (selvangivelsen) for virksomheder og selskaber frem til den 1. september 2021.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er klar til at give aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder i regnskabsklasse B og C en ekstra måned til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, hvis virksomhedens balancedag er den 31. december 2020. Disse virksomheder skal således indsende årsrapporten senest den 30. juni 2021 i stedet for senest den 31. maj.

Enkelte virksomheder får yderligere fristforlængelse, så fristen for indsendelse er den 31. august for årsrapporter med balancedag den 31. december 2020. Følgende virksomheder med balancedag den 31. december, har således i alt otte måneders frist:

  • Virksomheder der har væsentlige aktiviteter i udlandet, og hvor det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde indsendelsesfristen på grund af covid-19
  • Modervirksomheder, som ønsker at anvende årsregnskabslovens § 112 (indsende et koncernregnskab for en højereliggende udenlandsk modervirksomhed), hvis fristen for det udenlandske koncernregnskab er forlænget på grund af covid-19.

Filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport eller koncernregnskab, kan benytte tilsvarende fristforlængelser, som gælder for andre virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Hvis Folketinget vedtager lovforslaget, har erhvervsministeren mulighed for at forlænge indsendelsesfristerne yderligere, hvis dette bliver nødvendigt – også for virksomheder, der har balancedag frem til 30. juni 2021.

Frister for skattemæssige oplysninger udskydes formentlig også

Skatteministeren har givet udtryk for at være parat til at forlænge oplysningsfristerne for virksomheder og selskaber (frist for selvangivelsen) til den 1. september 2021. Forlængelsen gælder også for visse andre frister i sammenhæng med oplysningsfristen. Skatteministeriet har endnu ikke oplyst, hvilke frister det drejer sig om.

Det er endnu ikke afklaret, om fristen for indbetaling af restskatter rykkes parallelt med udskydelsen af selvangivelsesfristen.