Nye regler stækker forældrekøb

Fra 1. januar 2021 kan du ikke længere opnå gunstige vilkår for forældrekøb i virksomhedsordningen. Eksisterende forældrekøb placeret i virksomhedsordningen kan dog fortsætte.

Fra årsskiftet kan du ikke benytte virksomhedsordningen, når du udlejer en bolig til dine børn. Det er dog fortsat en mulighed at have forældrekøb placeret i virksomhedsordningen, hvis du allerede har benyttet ordningen til et eksisterende køb.

Ændringen medfører, at det fremadrettet er dyrere for dig at investere i forældrekøb til dine børn, da de skattemæssige fordele, som du hidtil har kunnet opnå ved at placere boligen i virksomhedsordningen, nu forsvinder. Du vil således ikke længere kunne opnå fuldt fradrag for renterne i den personlige indkomst, da der vil ske en rentekorrektion, der udligner denne fordel. Denne korrektion medfører, at du får samme fradragsværdi, som hvis der var tale om private renteudgifter i forbindelse med finansiering af en ejerbolig, der fratrækkes i kapitalindkomsten.

Selvom reglerne er målrettet forældrekøb, gælder de også for udlejning til andre nærtstående, herunder dine eller din ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller.

Med ændringen er det blevet en dårligere investering at foretage forældrekøb. Det er dog svært at forestille sig, at ændringen med det samme vil få stor betydning for antallet af forældrekøb set i lyset af det meget lave renteniveau. I den forbindelse er det fortsat vigtigt at være opmærksom på at sætte dit barns husleje på et niveau, som Skattestyrelsen accepterer for boligen, uden at der er tale om en gave til barnet. Det nytter derfor ikke at reducere huslejen til sit barn for at minimere overskuddet og dermed den skattepligtige indkomst, da dette kan sidestilles med en gave.