Nu kan du anvende de nye regler

Hvis du har et IVS, kan du nu endelig anvende de nye regler om omregistrering, som Folketinget vedtog i december 2020. Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, der sætter de nye regler i kraft fra den 26. februar 2021.

De nye regler kræver, at selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner ved omregistrering af et iværksætterselskab (IVS) til et ApS. Du kan forhøje kapitalen på forskellige måder, eksempelvis ved at indskyde kontanter eller andre værdier i selskabet:

  • Ved indskud af kontanter skal du dokumentere, at pengene er indbetalt til selskabet. Det kan eksempelvis ske ved et bankbilag, der viser, at kapitalen er indbetalt på en konto, som tilhører selskabet eller ved en erklæring fra en revisor eller en advokat.

 

  • Ved indskud af andre værdier (apportindskud) skal din revisor udarbejde en vurderingsberetning, der dokumenterer, at værdien af de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs.

Mulighed for at undlade at indskyde yderligere aktiver

I nogle tilfælde kan du forhøje kapitalen uden at indskyde yderligere aktiver i selskabet.

Ved en fondsforhøjelse anvender du en del af egenkapitalens reserver til at forhøje selskabskapitalen. Det kan eksempelvis være frie reserver eller den bundne IVS-reserve, som kan være opbygget i de år, hvor årsregnskabet har vist overskud. Ved en fondsforhøjelse skal du således ikke indskyde kontanter eller andre værdier.

Ved en gældskonvertering forhøjes selskabskapitalen ved at konvertere noget af selskabets gæld til selskabskapital. Ved en gældskonvertering giver långiver afkald på sit tilgodehavende og får i stedet anparter i selskabet. Modellen kan også anvendes, hvis du som selskabets nuværende ejer har et tilgodehavende i selskabet. Ved en gældskonvertering skal du således ikke indskyde kontanter eller andre værdier.

De nye regler kræver ikke længere, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen. Der er således alene krav om, at selskabskapitalen minimum skal udgøre 40.000 kroner. Din revisor skal derfor ikke afgive erklæring om, at kapitalen er til stede. Dermed stilles et IVS som om, at selskabet havde været stiftet som et ApS fra starten.

Fristen er den 15. oktober 2021

Beslutningen om at omregistrere dit IVS til et ApS skal træffes senest den 15. oktober 2021 og skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest den 29. oktober 2021. Hvis fristen ikke overholdes, vil Erhvervsstyrelsen tvangsopløse selskabet.