Mangler du likviditet til momsbetaling den 1. marts ?

Mangler du likviditet til momsbetaling den 1. marts?

Folketinget har netop vedtaget, at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb, der svarer til den dobbelte moms, der skal afregnes den 1. marts 2021. Du kan anmode om lånene i perioden fra den 17. marts 2021 til den 14. april 2021. Lånene skal tilbagebetales til Skattekontoen den 1. februar 2022.

For at kunne søge momslånet er det vigtigt, at din virksomhed har angivet momsen korrekt og inden for fristen. Det er dog ikke en forudsætning, at momsen er indbetalt. I praksis vil de virksomheder, der har angivet momsen rettidigt og har indbetalt momsen for perioderne og søger om lånet, kunne få udbetalt et tilsvarende beløb som et rentefrit lån fra staten. For så vidt angår de virksomheder, der søger om lånet, som har angivet momsen rettidigt, men ikke har indbetalt den, vil de i stedet få lånet udbetalt som en rentefri henstand på beløbet. Betalingsfristen vil altså blive udskudt. Det afskærer ikke en virksomhed fra at kunne optage det rentefrie lån, at den har en betalingsordning på skattekontoen. Gæld, der er omfattet af en betalingsordning, vil dog blive modregnet, hvis en virksomhed får udbetalt beløb fra det offentlige.

Du vil blive opkrævet renter

Hvis du har en virksomhed og ikke planlægger at indbetale momsen inden fristen, men vil gøre brug af låneordningen, skal du være opmærksom på, at du uanset at lånet er skattefrit, vil blive opkrævet renter fra Skattestyrelsen. Renterne dækker den korte periode mellem betalingsfristen og udbetalingen af lånet. Skatteministeriet har i den forbindelse gjort opmærksom på, at du kan risikere at modtage en rykker i denne periode, da systemet er sat automatisk op til at udsende rykkere, når betaling ikke sker rettidig. Denne skal du blot se bort fra.

Uanset hvordan din virksomheds likviditet ser ud, kan det altså være en god idé at angive momsen inden den 1. marts 2021, hvorved du kan opretholde muligheden for at ansøge om et momslån. Foruden momslånet er låneordningen for A-skat og AM-bidrag også udvidet.