Slut med unoterede aktier i aldersopsparing

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier på en aldersopsparing. Eksisterende investeringer skal afvikles inden 1. juli.

Ifølge de gældende regler har du mulighed for at placere en del af din ratepension og aldersopsparing i unoterede aktier eller anparter. Loven nu blevet ændret, så du fra og med den 1. januar 2021 ikke længere må købe unoterede aktier for indeståender på din aldersopsparingskonto. Det er stadig muligt at investere i unoterede aktier i ratepensionsordninger.

Afvikling af allerede foretagne investeringer

Hvis du allerede har investeret i unoterede aktier eller anparter i et aldersopsparingsdepot, skal de afvikles inden den 1. juli 2021. Det gælder ikke bare unoterede aktier i dit eget selskab, men alle aktier, der ikke er børsnoterede.

Afviklingen kan ske ved, at du sælger aktierne eller anparterne, eller du kan købe dem ud for frie midler. Købet skal ske til handelsværdien.

Udlodning inden 30. juni på favorable vilkår

Som pensionsopsparer kan du imidlertid også vælge en tredje mulighed. Du kan vælge at udlodde de unoterede aktier eller anparter til dig selv fra dit depot. Den form for udlodning anses som en udbetaling fra aldersopsparingen med et beløb svarende til værdipapirernes handelsværdi.

Har du er nået pensionsudbetalingsalderen, er udlodningen efter gældende regler allerede skatte- og afgiftsfri. Er du endnu ikke nået pensionsudbetalingsalderen, vil en udlodning af aktier og anparter fra aldersopsparingen efter de tidligere regler medføre en afgift på 20 procent af det udloddede beløb.

Hvis du imidlertid udlodder de unoterede aktier og anparter senest 30. juni 2021, kan denne udlodning ske afgiftsfrit efter en overgangsordning i de nye regler.