COVID-19 – en status i januar 2021

Efter et forår 2020, der var alt andet end normalt, blev store dele af samfundet genåbnet hen over sommeren og starten af efteråret. Men nu hvor årstiden er skiftet til vinter og dermed den normale højsæson for influenza og snue, så har COVID-19 igen taget sit greb om samfundet.

Reaktionen fra regeringen og folketinget er genindførsel af restriktioner med efterfølgende kompensationsordninger.

SKAT har haft foretaget reguleringer af diverse indberetnings- og betalingsfrister og det er ikke usandsynligt, at der kommer flere til, hvis den nuværende situation trækker ud. Via dette link (https://skat.dk/udskudte frister) kan du løbende danne dig et overblik over, hvilke udskudte frister, der er gældende for din virksomhed.

Hvor ovenstående udskydelse af betalingsfristerne er gældende for alle virksomheder, uden at der har skullet søges om det, så har SKAT af et par omgange også har åbnet mulighed for, at virksomheder har kunne optage rentefri lån, svarende til de beløb, der tidligere er blevet afregnet i moms eller lønsumsafgift. Da denne type ordning har været tidsbegrænset, har vi ikke noget link til ordningen, da det pt. ikke er muligt at søge et sådant lån.

Fredag den 15. januar 2021 fremsatte skatteminister Morten Bødskov lovforslag om lån af januar-betalingen af A-skat og AM-bidrag. Muligheden gælder for små og mindre virksomheder (de virksomheder, der normalt betaler A-skat/AM-bidrag i måneden efter lønudbetalingsmåneden). Lovforslaget er endnu ikke vedtaget.

Hvor ordningerne fra SKAT primært er rettet imod forbedring af den aktuelle likviditet, og gælden blot skal betales på et senere tidspunkt, er der også vedtaget og implementeret en række kompensationsordninger, der administreres af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Kulturministeriet.

www.virksomhedsguiden.dk har de samlet en lang række nyttig information om ”Coronavirus og din virksomhed” (Coronavirus og din virksomhed | Virksomhedsguiden.dk) og informationen bliver løbende ajourført i takt med, at restriktioner eller kompensationsordninger ændres eller igangsættes.

Der kan findes oplysninger om

  • Krav og anbefalinger til forskellige brancher
  • Kompensationsordninger for faste omkostninger, lønninger, selvstændige, kunstnere
  • Regionale kompensationsordninger
  • Lånemuligheder fra Vækstfonden
  • Refusion for sygemeldte medarbejdere
  • Arbejdsdelingsordning
  • Anbefalinger til hjemmearbejdsplads
  • og meget mere

Udbetaling af den lange række af kompensationsordninger er dog ikke et tag-selv-bord, da det i den sidste ende er os alle sammen, der via skatter mv. skal finansiere det.

For hovedparten af ordningerne omkring kompensation for faste omkostninger, er det således krav om, at nogle af de oplysninger, der skal angives i ansøgningerne, skal bekræftes af en godkendt revisor, inden ansøgningen behandles.

Generelt gælder det for ordningerne, at der, når kompensationsperioden er afsluttet, skal indsendes oplysninger om realiserede tal (omsætning, antal dage medarbejdere er hjemsendt, faktiske omkostninger). Slutafregningen kan medføre, at der skal udbetales yderligere kompensation, eller at der skal ske hel eller delvis tilbagebetaling.

Erhvervsstyrelsen har en forventning om at sende besked ud om, hvilke oplysninger / hvilken dokumentation, de vil have tilsendt for at kunne udarbejde slutafregningerne i starten af januar måned. Den efterspurgte dokumentation skal indsendes senest den 31. maj 2021.

Der skal tilsvarende ske afrapportering til Kulturministeriet for de ordninger, de har administreret – her er forventningen, at de endelige krav mv. meldes ud i foråret 2021.