Beskyt dine virksomhedsregistreringer med et password

Hen over sommeren har Erhvervsstyrelsen registreret, at personer igen uretmæssigt logger ind på virk.dk og ændrer i virksomheders registrerede ledelse og ejerkreds. Du kan beskytte din virksomheds oplysninger ved at oprette et eller flere password til selvbetjeningsløsningerne på virk.dk.

En række virksomheder har i løbet af sommeren forbavset kunnet konstatere personændringer på virksomhedens registrerede ledelse og ejerkreds på virk.dk. Det har især været forretninger inden for handel med spiritus og tobak, som har oplevet, at ukendte personer uretmæssigt har logget ind og ændret navnene.

Du har mulighed for at beskytte dine registreringer ved at oprette et eller flere passwords. Det gør du ved at gå ind på virk.dk under ”ændre virksomhed” og ”opret password”, hvorefter du kan vælge de selvbetjeningsløsninger, som skal have et password. Du har mulighed for enten at samle og oprette ét password til alle dine selvbetjeningsløsninger, eller du kan oprette flere forskellige adgange, eksempelvis ét til ejerbog og ejerregister og ét andet til virksomhedsredigering, alt efter din virksomheds behov. Det skal være virksomhedsejeren eller en tegningsberettiget person, som opretter disse passwords. Kravene til det eller de valgte password er, at de skal være på minimum 10 tegn (små og store bogstaver samt tal og specieltegn).

Du har mulighed for at dele passwordet med udvalgte personer, eksempelvis medarbejdere, din revisor eller andre rådgivere. Vær dog opmærksom på, at noget af fleksibiliteten i selvbetjeningsløsningerne på virk.dk bliver begrænset ved oprettelsen af password, idet personer som skal hjælpe dig, først skal have passwordet, inden de kan foretage de ønskede ændringer.