Udskydelse af betalingsfrister som følge af COVID-19

For at hjælpe erhvervsvirksomheder med likviditeten under COVID-19 pandemien, er visse frister for indberetning samt betaling blevet udskudt. Virksomheder, der ikke har udfordringer med likviditeten, kan efter enkle justeringer fortsætte med at indberette samt betale til de normale frister.

Moms

På momsområdet er der udskydelse af fristen både i forhold til indberetning og betaling, nedenfor har vi illustreret ændringerne for små og mellemstore virksomheder, der afregner moms henholdsvis kvartalsvis eller halvårlig.

Den kvartalsvis moms afregnes som følge af COVID-19 som nedenstående:

 • 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020
 • 2. kvartal 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 1. september 2020
 • 3. kvartal 2020 udskydes fra den 1. december 2020 til den 1. marts 2021
 • 4. kvartal 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 1. marts 2021

Den halvårlige moms afregnes som følge af COVID-19 som nedenstående:

 • 1. halvår 2020 udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021
 • 2. halvår 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 1. marts 2021

Lønsumsafgift

For virksomheder der er omfattet af den såkaldte metode 4 (f.eks. tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd m.fl.) udskydes fristen ligeledes både i forhold til indberetning og betaling. Nedenfor har vi illustreret ændringerne.

 • 1. kvartal 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 15. april 2020
 • 2. kvartal 2020 udskydes fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020
 • Årsafregning 2019 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 15. august 2020
 • 3. kvartal 2020 udskydes fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020
 • 4. kvartal 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 15. januar 2021

A-skat og AM-bidrag

På lønområdet er indberetningsfristerne uændret, det er kun betalingsfristerne, der er justeret på. Nedenfor har vi illustreret ændringerne for henholdsvis små- og mellemstore samt store virksomheder.

For små- og mellemstore virksomheder er udskydelse af betalinger i følgende måneder:

 • April måned 2020 udskydes fra den 11. maj 2020 til den 10. september 2020
 • Maj måned 2020 udskydes fra den 10. juni 2020 til den 12. oktober 2020
 • Juni måned 2020 udskydes fra den 10. juli 2020 til den 10. november 2020
 • Juli måned 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 10. august 2020
 • August måned 2020 udskydes fra den 10. september 2020 til den 29. januar 2021
 • September måned 2020 udskydes fra den 12. oktober 2020 til den 31. marts 2021
 • Oktober måned 2020 udskydes fra den 10. november 2020 til den 31. maj 2021

For store virksomheder er udskydelse af betalinger i følgende måneder:

 • April måned 2020 udskydes fra den 30. april 2020 til den 31. august 2020
 • Maj måned 2020 udskydes fra den 29. maj 2020 til den 30. september 2020
 • Juni måned 2020 udskydes fra den 30. juni 2020 til den 30. oktober 2020
 • Juli måned 2020 er IKKE udskudt og dermed fortsat den 31. juli 2020
 • August måned 2020 udskydes fra den 31. august 2020 til den 15. januar 2021
 • September måned 2020 udskydes fra den 30. september 2020 til den 16. marts 2021
 • Oktober måned 2020 udskydes fra den 30. oktober 2020 til den 17. maj 2021

Momslån

Virksomheder har haft mulighed for at ansøge om udbetaling af et rentefrit lån svarende til den moms, der var indbetalt for 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019.

Udbetalte lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Betaling inden de udskudte frister

Virksomheder, der ikke har udfordringer med likviditeten, kan ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen og derefter indbetale moms, lønsumsafgift samt A-Skat og AM-bidrag helt eller delvist til de normale betalingsfrister og dermed undgå at betale negative renter af indestående på deres bankkonto.

Hvis udbetalingsgrænsen ikke forhøjes, vil betalingen gå retur fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto, som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, skal logges på virksomhedens Tastselv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

 • Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen gælder i perioden fra den 7. maj 2020 til og med 1. april 2021
 • Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen kan maksimalt sættes til kr. 100 mia.
 • Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til kr. 0 igen umiddelbart efter den 1. april 2021
 • Hvis virksomheden fortsat ønsker en udbetalingsgrænse efter den 1. april 2021, skal virksomheden umiddelbart herefter sætte en ny udbetalingsgrænse inden for de gældende regler.

B-skat

Betalingsfristerne for indbetaling af B-skat er udskudt for april og maj måned 2020.

 • Betalingen den 20. april 2020 er udskudt til den 22. juni 2020
 • Betalingen den 20. maj 2020 er udskudt til den 21. december 2020

Er betalingerne tilmeldt Betalingsservice, er udskydelsen automatisk rykket til de nye frister og der skal ikke foretages noget yderligere.

Sker betalingerne via Netbank, skal betalingerne manuelt ændres til de nye frister. Foretages betalingerne til normal termin, godskrives det som en forudbetaling.