Nu kan din virksomhed blive yderligere kontrolleret

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte kontrolpakke. Med lovændringerne får Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere din virksomhed og din årsrapport, ligesom styrelsen får nye muligheder for at tvangsopløse dit selskab.

Erhvervsstyrelsen får i fremtiden nye muligheder for at kontrollere virksomheder og disses årsrapporter, ligesom styrelsen får nye muligheder for at handle på konstaterede fejl og mangler, eksempelvis ved at tvangsopløse selskaber.

Erhvervsstyrelsen kan blandt andet:

  • Digitalt afvise en fejlbehæftet årsrapport eller selskabsretlig anmeldelse i forbindelse med digital forhåndskontrol.
  • Offentliggøre navnet på en virksomhed, der kontrolleres og offentliggøre resultatet af kontrollen.
  • Sende et selskab til tvangsopløsning, hvis virksomheden ikke efterkommer et påbud eller indsender krævet dokumentation.

Nettoomsætningen skal oplyses

Et nyt krav er, at du skal oplyse nettoomsætningen ved indberetning af årsrapporten. Oplysningen om nettoomsætning offentliggøres dog ikke og er undtaget fra aktindsigt. Kravet indføres for, at Erhvervsstyrelsen kan kontrollere om din virksomhed har aflagt årsrapport efter den rigtige regnskabsklasse, og om et eventuelt fravalg af revision er lovligt.

Dette oplysningskrav gælder for årsrapporter, der indberettes efter den 1. januar 2021.

Forbud mod stråmænd

Andre af de nye krav vil gøre det vanskeligere for svindlere at gemme sig bag stråmænd og falske selskabsadresser. Der er blandt andet et nyt krav om, at medlemmer af ledelsen reelt skal udøve de ledelsespligter, der følger af selskabsloven, og Erhvervsstyrelsen kan kontrollere, at dette finder sted. Erhvervsstyrelsen kan også foretage kontrol med henblik på at sikre, at virksomheden reelt er til stede og kan kontaktes på den adresse, der er registreret i CVR.

Tjek den digitale postkasse

De skærpede kontrolregler kan i nogle tilfælde også få konsekvenser for lovlydige virksomheder. Da styrelsen i flere tilfælde kan sende selskaber til tvangsopløsning, er det fremover endnu mere vigtigt, at du løbende tjekker din virksomheds digitale postkasse og reagerer, hvis Erhvervsstyrelsen eksempelvis kræver yderligere dokumentation for et forhold. Hvis du ikke er tilstrækkelig opmærksom på din virksomheds digitale postkasse, kan det i værste fald resultere i, at din virksomhed tvangsopløses.