Giv depechen videre med et virksomhedstestamente

Hvis du ønsker at hjælpe både dine arvinger og din virksomhed, er et virksomhedstestamente måske vejen frem.

Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner være varetaget af ejeren alene. Medarbejdere eller familiemedlemmer kender måske intet til ordrebogen, særlige adgangskoder, IT-systemer eller sågar produktionshemmeligheder.

Når en virksomhed mister sin ejerleder, kan det tage tid, inden en ny ledelse er på plads. Ved dødsfald vil der være en periode, mens en bobestyrer udpeges, arven fordeles og en arving indtræder i virksomheden. En anden mulighed ved dødsfald kan være, at en ledende medarbejder overtager roret i virksomheden og varetager den daglige ledelse, indtil boet er på plads.

Det er desværre alt for tit, at der ikke er lavet reelle planer for, hvad der skal ske, når virksomhedens ejer er væk. Med et virksomhedstestamente kan virksomhedens ejerleder igangsætte planlægningen af et generationsskifte, et salg eller en nedlukning.

Du kan betragte et virksomhedstestamente som en konkret drejebog for, hvad der skal ske den dag, hvor ejerlederen dør eller bliver uarbejdsdygtig. Derfor bør virksomhedstestamentet indeholde en beskrivelse af de praktiske ting, der foregår i virksomheden sammen med anvisninger og retningslinjer. Drejebogen vil være medvirkende til at sikre den fortsatte drift i virksomheden, mens der arbejdes på at finde en ny ledelse.

Et virksomhedstestamente kan eksempelvis medvirke til:

  • At dine kunder fortsat vil opleve, at virksomheden er leveringsdygtig og overholder sine aftaler
  • At dine leverandører ikke oplever manglende varetagelse af virksomhedens forpligtelser, eksempelvis manglende betalinger
  • At din virksomhed har en ledelse med beslutningskompetence
  • At dine arvinger kender dine ønsker for virksomhedens fremtid – uanset om det måtte være generationsskifte, salg eller fortsat drift
  • At dine arvinger ikke ender i en uønsket situation eller skal træffe beslutninger, de ikke er klædt på til

Et virksomhedstestamente er ikke et juridisk bindende dokument, men til at understøtte et virksomhedstestamente kan du tilpasse virksomhedens vedtægter og ejeraftaler. Det kan eksempelvis medvirke til, at virksomheden har en tegningsberettiget ledelse samme dag, du ikke selv er der mere. Det er egentlig kun din eget valg, hvor langt du er villig til at gå med planlægningen af virksomhedens drift ved død eller anden form for uarbejdsdygtighed.