Nu kan du få momsen tilbage

Coronakrisen har betydet, at mange virksomheder står og mangler penge nu og her. Derfor har Folketinget netop besluttet, at erhvervsdrivende kan få tilbagebetalt den seneste momsangivelse som et rentefrit lån.

Folketinget har netop besluttet, at momspligtige og lønsumsafgiftspligtige virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den seneste angivelse som et rentefrit lån.

  • Afregner din virksomhed kvartalsvis eller halvårlig moms, kan du søge om lån for det momsbeløb, som omfattede 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019 og havde betalingsfrist den 2. marts 2020.
  • Er din virksomhed lønsumsafgiftspligtig efter metode 4, kan du desuden søge om et rentefrit lån for den første angivelse i 2020, hvor fristen hed 15. april 2020. Har du allerede angivet overskuddet for 2019, kan du alternativt ansøge om et lån på 25 procent af afgiften af overskuddet i 2019.

En række betingelser skal være opfyldte

Du skal være opmærksom på, at en række betingelser skal være opfyldte for at modtage de rentefri lån:

  • Du skal senest ansøge om lånet den 15. juni.
  • Du skal betale lånet tilbage senest den 1. april 2021. Stopper eller ophører din virksomhed inden det tidspunkt, skal du betale lånet tilbage inden for 14 dage.
  • Du skal have betalt det beløb, som du angav for enten moms eller lønsum.

Desuden må din virksomhed ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning. Samtidig må virksomheden ikke i perioden 9. april 2020 til 15. juni 2020 have skiftet 50 procent eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Lånet vil blive udbetalt via din skattekonto. Hvis saldoen er negativ på tidspunktet for udbetaling, eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning, du modtager som lån. Har din virksomhed en aftalt afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil din virksomhed i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021.