Frist for indsendelse af årsrapporter er udsat tre måneder

Selskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder, der skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, får nu forlænget fristen med tre måneder på grund af coronakrisen. Du har derfor tre ekstra måneder at indsende årsrapporten uden risiko for afgifter eller tvangsopløsning. Fristen er ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har konkrete vanskeligheder ved at opfylde den sædvanlige indsendelsesfrist.

Konkret betyder de nye regler eksempelvis:

Årsrapportens balancedato Seneste frist for indberetning af den godkendte årsrapport
30. november 2019 31. juli 2020
31. december 2019 31. august 2020
31. marts 2020 30. november 2020

 

Generalforsamlingen skal godkende årsrapporten

Selskabets årsrapport skal som sædvanlig godkendes på en ordinær generalforsamling, inden den indberettes til Erhvervsstyrelsen, og i nogle selskabers vedtægter er der fastsat datoer for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes. Med det gældende forsamlingsforbud og situationen i øvrigt kan det være vanskeligt eller umuligt at overholde vedtægternes frister. De nye regler gør, at selskabet kan fravige sine vedtægter på dette punkt således, at både generalforsamlingen og indberetningen af årsrapporten kan udskydes. Dette gælder uanset, om selskabet er ramt af det aktuelle forsamlingsforbud eller ej.

Afgifter og tvangsopløsning

De afgifter, som et selskabs øverste ledelse bliver pålagt ved for sen indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, udskydes tilsvarende. Afgifternes størrelse beregnes således i forhold til den forlængede indsendelsesfrist. Tilsvarende gælder det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning som følge af manglende årsrapport.

Aftal med din revisor

Rigtig mange virksomheder er hårdt ramt af coronakrisen og har fokus på at frembringe likviditet og få del i regeringens hjælpepakker. Forlængelsen af fristen for indberetning af årsrapport kan derfor være relevant, men bør ikke unødigt udskyde udarbejdelsen af årsrapporten. Samfundet, kreditinstitutter og samarbejdspartnere har fortsat gavn af aktuel regnskabsinformation. Aftal med din revisor, hvordan I bedst tilrettelægger arbejdet med årsrapporten og de mange andre vigtige opgaver i de kommende måneder.