Coronavirus, COVID-19, hjælpepakke mv.

Coronavirus eller CIVID-19 har gjort sit indtog i Danmark. Regeringen med støtte af et enigt folketing har lagt en række begrænsninger på samfundet og os borgere for at reducere omfanget af smittede.

Men denne række af begrænsninger sætter allerede sine tydelige spor på erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Brancher står helt stille, andre kører på nødblus og for at holde en hånd under virksomhederne og i sidste ende arbejdspladserne, har folketinget annonceret en række hjælpepakker. Enkelte af den er allerede vedtaget i folketinget, så der kan indsendes ansøgninger i overensstemmelse med dem.

Andre er endnu ikke så langt i det formelle arbejde, men må forventes vedtaget indenfor en kort tidshorisont, hvis de skal have den ønskede effekt.

Ordninger, der er vedtaget og trådt i kraft:

  • Kompensation for større arrangementer, der er blevet aflyst. Dækning for afholdte omkostninger.
  • Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige som følge af COVID-19 virus. Dækning fra første fraværsdag.
  • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag, A- og B-skat. Afhængig af virksomhedsstørrelser er der forskellige indberetnings- og betalingsfrister, så udskydelserne er også forskellige afhængige af virksomhedsstørrelse.

Ordninger, som er annonceret, men ikke endeligt konkretiseret og vedtaget:

  • Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. For at imødegår omfattende opsigelser af medarbejdere som følge af COVID-19, vil virksomheder, der opfylder en række betingelser kunne få udbetalt en delvis kompensation for betalte lønninger til medarbejdere, der sendes hjem med fuld løn.
  • Kompensation til selvstændigt erhvervsdrivende. Selvstændige, der oplever betydeligt fald i deres omsætning som følge af COVID-19, vil kunne få udbetalt en kompensation, der modsvarer den kompensation som arbejdsgivere modtager for hjemsendte medarbejdere.
  • Kompensation for virksomheders faste omkostninger. Virksomheder, der som følge af COVID-19 bliver ramt at faldende omsætning, vil kunne få en kompensation til dækning af deres faste omkostninger, som de naturligvis stadig vil skulle betale.
  • Garantiordninger for nye lån. Selv om der etableres diverse kompensationsordninger, vil en række virksomheder og privatpersoner givet vist have behov for, at deres likviditet styrkes ved etablering af nye lån. Virksomheder, der som følge af COVID-19 bliver ramt af omsætningsnedgang vil kunne få en statsgaranti tilknyttet deres løn, så banken ikke løber hele risikoen og dermed vil have større incitament til at yde lånet.

Vi indgår gerne i en dialog om du eller din virksomhed vil være omfattet af de enkelte ordninger, ligesom vi gerne assisterer i ansøgnings- og dokumentationsprocessen.