Hovedaktionærer skal indberette om kontrollerede transaktioner

Tidligere var der en bagatelgrænse for indberetning af kontrollerede transaktioner, så der kun skulle ske indberetning, hvis de beløbsmæssigt oversteg kr. 5.000.000. Denne bagatelgrænse blev fjerne i efteråret 2019, så nu skal der foretages indberetning, så snart der er kontrollerede transaktioner.

For selskaber sker denne indberetning naturligt, fordi selskabsselvangivelsen er blevet udvidet, så den indeholder de relevante rubrikker, som i øvrigt er obligatoriske.

Privatpersoner som har bestemmende indflydelse (ejer mere end 50%) over et eller flere selskaber, er også omfattet af reglerne om indberetning af kontrollerede transaktioner, og det skal ske i sammenhæng med indberetningen af det personlige oplysningsskema (tidligere selvangivelsen). Foretages denne indberetning ikke, kan Skattestyrelsen jf. reglerne anse indberetningen for ikke at være fuldstændig / for sent indberettet og kan dermed pålægge tvangsbøder og skattetillæg.

Kontrollerede transaktioner mellem selskaber og hovedaktionærer kan f.eks. være

  • Mellemregning og forrentning af samme
  • Løn, fri bil og andre personalegoder
  • Udbytte
  • Udlejning af lokaler

Opdatering: Fra og med 21. april 2020 har Skattestyrelsen udtaget oplysninger om lønninger og udbytte for indberetning som kontrollerede transaktioner. Øvrige transaktioner skal fortsat indberettes.

Selve indberetningen af de kontrollerede transaktioner for hovedaktionærer skal ske via bilag 05.021 der indsendes via kontaktformularen i Tastselv.

Hvis vi kan være behjælpelig med udfyldelse eller indberetning af det obligatoriske skema, står vi gerne til disposition.