Håndværkerfradraget gælder også i 2020

Dine kunder har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i deres bolig. Nedenfor kan du læse om reglerne for 2019 og 2020.

Dine kunder kan fortsat opnå fradrag for udvalgte afholdte udgifter i deres bolig, hvad enten de er lejere eller ejere. Dette gælder også for andels- eller fritidsbolig. Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt, herunder blandt andet at kunden selv bor i boligen, når arbejdet udføres, og at boligen derfor ikke er lejet ud.

Kunden kan i 2020 opnå fradrag for op til 6.200 kroner (6.100 kroner i 2019) i serviceydelser og op til 12.500 kroner (12.200 kroner i 2019) i håndværksydelser. Skatteværdien af fradraget udgør cirka 26 procent.

Fradraget gælder alle voksne i husstanden. Er man gift eller samlevende, kan begge således opnå fradragene. Der er tale om et maksimalt fradrag, uanset hvor mange boliger kunden ejer. Ejer et ægtepar eksempelvis en helårsbolig og en fritidsbolig, og de har haft håndværksydelser på 25.000 kroner i ejerboligen og 25.000 kroner i fritidsboligen i løbet af 2020, kan ægteparret maksimalt få et fradrag på 12.500 kroner hver. Har man børn over 18 år i husstanden, kan de også opnå ovennævnte fradrag, hvis fakturaen er udstedt til barnet, og bliver betalt af barnet.

Faktura og betaling
Fradrag kan kun opnås, hvis arbejdet kan dokumenteres med faktura eller en skriftlig erklæring fra en privatperson. Derudover er det et krav, at betalingen sker elektronisk, eksempelvis med MobilePay, netbank eller Dankort. Vær opmærksom på, at for at opnå fradrag for arbejde udført i 2019, skal dette være betalt senest den 29. februar 2020.

Hvilke ydelser giver fradrag?
Fradrag kan alene opnås for arbejdsløn inden for visse service og- håndværksydelser, herunder vedligeholdelse og reparation af eksisterende bolig. Håndværksydelser omfatter blandt andet udvendig tilslutning til bredbånd, udvendigt malerarbejde, isolering af tag, reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre, isolering af ydervægge og gulv, afmontering af brændeovne, installation eller udskiftning af varmeanlæg og solenergi, ventilation, afløb, dræn og radonsikring. Der kan ikke opnås fradrag for nybyggeri eller genetablering af konstruktion eller lignende.

Serviceydelser omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. De personer, der udfører serviceydelserne, skal være fyldt 18 år.

På skattestyrelsens hjemmeside finder du en udtømmende liste over ydelser, der giver ret til håndværkerfradraget.