Den nye ferielov – overgangsperioden starter nu

Overgangsperioden starter nu
På søndag den 1. september starter overgangsperioden, som skal sikre en glidende overgang til den nye ferielov, der træder i kraft om et år.

Overgangsperioden for den nye ferielov varer et år og løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. I denne periode gælder nogle særlige regler, som virksomheden skal være opmærksom på. Feriedage og tilhørende feriemidler, som virksomhedens lønmodtagere optjener i overgangsperioden, skal nemlig opgøres og indberettes, men ikke udbetales til lønmodtagerne. Feriemidlerne skal indefryses og kommer først til udbetaling, når lønmodtagerne når folkepensionsalderen. I nogle tilfælde kan lønmodtagerne, der forlader arbejdsmarkedet, søge om tidligere udbetaling, eksempelvis ved overgang til efterløn og førtidspension. De særlige regler skal sikre en glidende overgang fra gældende ferielov til den nye ferielov, uden at lønmodtagerne har ret til dobbelt ferie med løn.

Hold styr på optjente feriedage og feriemidler
For hver lønmodtager skal virksomheden opgøre optjente feriedage og tilhørende feriemidler i overgangsperioden. Dette skal indberettes til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler (fonden) senest den 31. december 2020. Virksomheden kan vælge enten at indbetale de optjente feriemidler til fonden eller at vente med at indbetale og i stedet beholde midlerne i virksomheden, indtil lønmodtageren har ret til at få udbetalt de indefrosne feriemidler via fonden. Hvis virksomheden vælger selv at administrere de indefrosne midler, skal de indekseres hvert år, så virksomhedens forpligtelser, der til sin tid skal betales til fonden, stiger år for år. Hvert år sender fonden en opgørelse over stigningen (indekseringen) til virksomheden samt en opkrævning om betaling af feriemidler for lønmodtagere, der har nået pensionsalderen, eller som på anden vis har opnået ret til udbetaling af feriemidler.

Virksomhedens direktør omfattes ikke af ferieloven og overgangsreglerne
Direktørens ret til ferie afhænger af den kontrakt, der er indgået mellem virksomheden og direktøren. Hvis kontrakten henviser til ferielovens regler, kan der være nogle særlige forhold, der skal håndteres i overgangsperioden. Afhængig af direktørkontraktens konkrete ordlyd kan der eksempelvis være tilfælde, hvor direktøren optjener dobbelt ferie og dobbelt ferietillæg i overgangsperioden som følge af overgangen til den nye ferielov. Da direktøren ikke omfattes af ordningen med at indefryse feriemidler i den særlige fond, skal virksomheden tage stilling til, hvordan en eventuel dobbelt optjening skal håndteres.

Afhængig af lønsystem og opsætning af samme, kan en del af det administrative klares via dette.

Vi assisterer gerne med en gennemgang af opsætningen og opfølgning på at indberetningerne foretages korrekt.