Iværksætterselskaber skal omregistreres

Iværksætterselskaber skal omregistreres
Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for to år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kroner eller lukke ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Fra den 15. april 2019 var det ikke længere muligt at stifte nye iværksætterselskaber (IVS). De eksisterende selskaber kan fortsætte i to år frem til den 15. april 2021. I denne periode gælder de hidtidige særlige krav, herunder kravet om årligt at henlægge mindst 25 procent af overskuddet til IVS-reserven, indtil kapitalkravet er opfyldt. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for de to år omregistreres til anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner eller frivilligt lukkes ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Omregistrering til anpartsselskab
Ved omregistreringen til et anpartsselskab skal selskabets vedtægter ændres, herunder navn og kapitalforhold. Ændringerne skal besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og registreres på Virk.dk. Ved omregistreringen skal selskabet dokumentere, at kapitalen er tilstede. Det kan gøres på to måder. Enten ved at revisor afgiver en erklæring om, at selskabets kapital er tilstede eller ved, at selskabets reviderede årsregnskab viser kapitalens tilstedeværelse.

Hvis det reviderede regnskab anvendes, skal du være opmærksom på:
• Selskabets reviderede årsregnskab skal indeholde en revisorerklæring uden modifikationer.
• Årsregnskabet skal vise, at selskabet har mindst 40.000 kroner tilsammen i selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen.
• Årsregnskabets balancedag skal være senest fem måneder forud for beslutningen om omregistrering.

Hvis omregistreringen foretages på baggrund af det reviderede årsregnskab, skal selskabets ledelse erklære sig om, at selskabskapitalen på minimum 40.000 kroner er tilstede, når omregistreringen besluttes. Ledelsens erklæring skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Omregistrering nu eller senere
Hvis du driver din virksomhed som et iværksætterselskab, skal du overveje, hvornår du ønsker at omregistrere til et anpartsselskab, og hvilken form for dokumentation du ønsker at anvende. Måske er der behov for yderligere kapital, inden omregistreringen kan finde sted? Måske har du allerede nu mulighed for at omregistrere på baggrund af virksomhedens reviderede årsregnskab?
Er du i tvivl om, hvad der er den bedste løsning for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere gennemgang.