Omregistrering af varebiler

Omregistrering af varebiler
Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

For vognmænd der transporterer varer for 3.mand, betyder det krav om at have gennemført og bestået en uddannelse samt have varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen. Eksisterende varebilsvognmænd har dog mulighed for at søge om fritagelse fra kravet om uddannelse.

Men reglerne rammer også firmakørsel i varebiler, som f.eks.
– Håndværkere eller entreprenører, der transporterer materialer til opgaver, de skal udføre
– spisesteder, der udbringer maden
– butikker eller fabrikker, der leverer solgte varer til kunderne

De varebiler, der anvendes til denne type formål skal registreres til firmakørsel i motorregisteret, således at der udstedes en ny registreringsattest.

Uanset om kørslen sker i en varebil, der er købt, lejet eller leaset, vil det være brugere af varebilen, der er ansvarlig for, at køretøjet er korrekt registreret til den faktiske kørsel.

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside www.varebilskrav.dk, hvor reglerne er beskrevet og hvor det er til at finde svar på en række af de spørgsmål, som reglerne måtte afstedkomme.