Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed
Hvis du er i virksomhedsordningen, kan det være en god idé at investere virksomhedens overskud i stedet for at hæve beløbet med det samme eller at lade overskuddet stå på din virksomheds bankkonto.

Når du som selvstændig benytter virksomhedsordningen, beskattes din virksomheds resultat med en aconto skat på 22 procent. Hæver du overskuddet, bliver det beskattet som personlig indkomst.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at vente med at hæve overskuddet og i stedet spare op til hævning senere. Opsparet overskud kan hæves i et senere år, så din personlige beskatning kan udjævnes mellem år med store overskud og år med små overskud. Det kan også være en fordel at opspare overskud i virksomheden til senere hævning på den del af overskuddet, der overstiger grænsen for betaling af topskat, fordi topskattegrænsen øges over de næste kommende år.

Har du valgt at opspare virksomhedens overskud, kan det desuden være en fordel at investere overskuddet frem for at lade beløbet stå på en lavt forrentet bankkonto. Skattereglerne gør, at du skal være opmærksom på, hvad din virksomhed investerer i. Du kan som udgangspunkt ikke investere direkte i aktier eller værdipapirer, uden at dette udløser en personlig beskatning. Men du har dog en række andre muligheder for at investere, uden at det udløser personlig beskatning. Det gælder følgende:

• Aktier og investeringsbeviser, hvis de udstedes af kollektive investeringsinstitutter, der geninvesterer afkastet med lagerbeskatning (akkumulerende investeringsforeninger),
• Forrentede indeksobligationer, der er låst til et indeks med fast afkast,
• Andelsbeviser i erhvervsfremmende foreninger,
• Konvertible obligationer. Dog kun så længe de ikke konverteres til aktier.

Vær opmærksom på, at hvis du investerer i værdipapirer, der ikke efter lovgivningen og praksis kan indgå i virksomhedsordningen, vil det medføre, at Skattestyrelsen vil anse dette for en hævning til personlig brug med dertilhørende personlig beskatning.

Oplysninger om investeringer skal medtages i indberetninger til Skattestyrelsen.