Skattefordel ved at investere i små virksomheder

Skattefordel ved at investere i små virksomheder
Investorer får et særligt skattefradrag ved investering i unoterede selskaber, der er i en opstartsfase eller som skal udvide til nye markeder. Fradraget udgør 59 procent af anskaffelsessummen.

Har du planer om at investere en del af din personlige formue i aktier, giver skattelovgivningen dig mulighed for at udnytte et skattefradrag baseret på investering i unoterede selskaber. Det nye investorfradrag giver et fradrag uden genbeskatning, hvis du blot beholder aktierne i tre år. Inve-storfradraget skal ikke modregnes i aktiernes anskaffelsessum.

Betingelser for investorfradrag
• Selskaber, fonde og foreninger kan ikke bruge de nye regler. Kun personer kan få investor-fradrag.
• Investeringen skal ske ved kontant indbetaling som en kapitalforhøjelse eller som køb af kapitalandele i et selskab, hvor investeringen har stået på en bankkonto i forbindelse med stiftelsen.
• Investeringen skal foretages i selskaber, der enten er i en opstartsfase eller i selskaber, som er i en vækstfase. Et selskab er i en opstartsfase, hvis der er gået højst syv år, fra selskabet har sendt sin første faktura.
• Du eller din nære familie må ikke eje kapitalandele i selskabet i investeringsåret eller de to foregående år, og i samme periode må I ikke have solgt aktiver til selskabet.
• En godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt sel-skabet lever op til ovennævnte betingelser.

Du må ikke sælge de erhvervede kapitalandele de første tre år efter investeringen, og selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå i passiv kapitalanbringelse i investeringsåret og de følgende tre år. Som investor skal du give skriftlig oplysning om, at der foretages investorfradrag til selskabet, der investeres i. Fonden eller selskabet skal indberette fradraget.

Der gælder ikke nogen mindstegrænse for investeringernes størrelse, og investeringen må gerne være fordelt på flere unoterede selskaber.

Så meget kan du trække fra:
Årligt loft på investering 2019-2022 400.000 kroner
Fradragets størrelse 59,0 % 236.000 kroner
Skatteværdi af fradraget 25,6 % 60.416 kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, får du en kontant skatterabat på 60.416 kroner, hvis du har udnyttet investeringsloftet i 2019 og investeret for i alt 400.000 kroner.