Ny ferielov

Ny Ferielov
I januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov. Når den ny ferielov er fuldt implementeret fra 1. september 2020, vil konsekvensen være, at ferie afholdes i samme periode, som den optjenes (samtidighedsferie), men der sker meget i den mellemliggende periode.
Fra at vi tidligere optjente ferie i et kalenderår (f.eks. 2018), hvorefter ferien skulle afholdes i et forskudt ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020 for ferie optjent i 2018), bliver 2019 og de første 8 måneder af 2020 brugt til at udligne denne tidsmæssige forskydelse.
Første del af omlægning sker i form af en forkortet optjeningsperiode fra 1. januar 2019 – 31. august 2019. I denne periode optjenes for fuldtidsmedarbejdere 16,6 feriedage, som skal anvendes i perioden 1. maj 2020 – 30. august 2020, svarende til hovedferien, som afholdes i sommerens 2020.
Den anden del af omlægningen sker i form af en optjeningsperiode fra 1. september 2019 – 31. august 2020. Den optjening, der sker i denne periode, skal indefryses hos Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler.
Indefrysningen hos Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler kommer til udbetaling til de enkelte medarbejdere når de når folkepensionsalderen eller på anden måde forlader arbejdsmarkedet.
Som arbejdsgiver er der mulighed for at udskyde indbetalingen af de opsparede midler til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler, så det likviditetsmæssigt minder om den udskydelse, der i dag er mellem optjening og afholdelse.
Udover, at der er nogle rutiner, opgørelsesmetoder mv., der ændres i forbindelse med den nye ferielov, så kan det også være relevant at se nærmere på ansættelsesbeviser og virksomheds- ellers branchespecifikke ordninger (f.eks. 6 ferieuge, feriefridage mv.), da ændringerne i ferieloven kan påvirke dem, så der skal tages stilling til ændringer eller tilpasninger.