Skat ved køb og salg af Bitcoins

Skat ved køb og salg af Bitcoins

Hvis du som person anskaffer Bitcoins med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, skal du være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser. Skatterådet har fastslået, at gevinster ved salg af Bitcoins skal beskattes. Til gengæld har du fradrag for et realiseret tab.

Bitcoins er en såkaldt kryptovaluta. Du kan købe Bitcoins og andre kryptovalutaer på forskellige børser, og ligesom aktier kan kursen på en kryptovaluta have store udsving. Det er derfor muligt at spekulere i kursen og købe og sælge Bitcoins med det formål at tjene på handlerne. Der er dog også stor risiko for tab.

Skatterådet har i flere bindende svar slået fast, at en realiseret gevinst ved salg af Bitcoins er skattepligtig. Hvis der ved salget realiseres et tab, er der til gengæld skattemæssigt fradrag for tabet. Skattepligten og det skattemæssige fradrag forudsætter dog, at de solgte Bitcoins blev anskaffet med spekulationshensigt, det vil sige med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg. Det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om der forelå spekulationshensigt ved anskaffelsen, også fordi spekulationshensigten ikke nødvendigvis behøver at være hovedårsagen til anskaffelsen. Det er tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved erhvervelsen.

I praksis lægges der derfor også vægt på nogle mere objektive omstændigheder, der kan indikere hel eller delvis spekulationshensigt. Eksempelvis ses der på sandsynligheden for fortjeneste og på, hvor lang tid der er gået fra køb til salg. Desuden ses der på, om Bitcoins har en praktisk anvendelsesmulighed eller måske en samlerværdi.

Tab og gevinst

Gevinst ved salg af Bitcoins er personlig indkomst og beskattes således med en marginalskat på cirka 51,5 procent. Tab kan derimod kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag, der kun har en fradragsværdi på 26 procent i 2018. Der er således højere skatteværdi på en gevinst end på et tilsvarende tab.

Skatterådets bindende svar gælder her for Bitcoins, men det er nærliggende at mene, at Skatterådet vil anlægge samme holdning til andre kryptovalutaer.