Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms ?

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms?

Virksomheder med en årlig omsætning på under fem millioner kroner, skal opgøre og afregne moms hvert halve år. Virksomhederne har dog mulighed for at skifte til kvartalsmoms, og det kan for nogle være værd at overveje.

Hvis din virksomhed har en årlig omsætning på under fem millioner kroner, kan du nøjes med at opgøre og afregne moms en gang hvert halve år. Fristerne for halvårsmoms er henholdsvis den 1. marts og den 1. september. Nystartede virksomheder skal dog obligatorisk afregne moms hvert kvartal i de første 18 måneder, før de kan overgå til halvårsmoms.

Få større overblik med kvartalsmoms
Det er ikke altid en fordel kun at afregne momsen en gang hvert halve år. Der kan selvfølgelig være en mindre likviditetsmæssig fordel ved det, da pengene forbliver lidt længere i din virksomhed. Men det kan også være en ulempe, fordi du risikerer at miste overblikket over virksomhedens økonomi, hvis du kun afregner to gange om året. Det kan være svært at opspare det større beløb, der skal være til rådighed, når du endelig skal betale momsen.

Hvis du som selvstændig ikke har fuldt overblik over virksomhedens økonomi eller du er den type, som først laver momsafregningen i sidste øjeblik, kan det være en fordel frivilligt at vælge kvartalsvis afregning. Herved kommer du også i kontakt med din revisor eller eksterne bogholder mindst fire gange om året, så I sammen kan se på, om der er noget, der skal rettes op.

Frivillig overgang til kvartalsmoms er kun et klik væk
Hvis du betaler halvårsmoms, kan du frivilligt flytte din virksomhed over på kvartalsmoms. Det kan du nemt gøre online på virk.dk. Vær opmærksom på, at valget er bindende i to år, og at du først derefter eventuelt kan gå tilbage til halvårsmoms.

Få hurtigere negativ moms retur
Negativ moms er et begreb, der dækker over, at virksomhedens købsmoms overstiger salgsmomsen. Det kan eksempelvis skyldes, at du har investeret i nye maskiner. Når du har negativ moms, betyder det, at du får moms tilbage fra SKAT. Det er normalt, at der i nystartede virksomheder opstår negativ moms, fordi omsætningen er lav, og virksomheden har investeret i varelager, nye maskiner eller inventar. I situationer, hvor du kan forudse, at der vil opstå negativ moms, og du betaler halvårsmoms, kan det være en fordel at gå ind og ændre momsregistreringen fra halvår til kvartalsmoms, således at du kan få udbetalt den negative moms tre måneder før.