Skattefri kørselsgodtgørelse skal stå mål med lønnen

For at få skattefri kørselsgodtgørelse skal du udarbejde et kørselsregnskab, hvor det tydeligt fremgår, hvilken adresse du kører til. Det er ikke tilstrækkeligt, at du eksempelvis skriver ”kørsel til København”. Desuden skal du skrive, hvad formålet med kørslen er, og du må kun anvende enten dit eget eller din ægtefælles køretøj. Kørselsregnskabet skal kontrolleres af arbejdsgiveren, hvis man er ansat. Det er oftest utydelig angivelse af adresser og formål med kørslen, der giver anledning til sager i SKAT.

Lovgivningen kræver, at du skal være lønmodtager for at være berettiget til skattefri kørselsgodtgørelse. Praksis er strammet i de seneste år, da SKAT nu også kræver, at lønnen skal stå i rimeligt forhold til den skattefri kørselsgodtgørelse. Dog er det endnu ikke præcist klarlagt, hvad SKAT anser for en rimelig løn i forhold til skattefri kørselsgodtgørelse. Det må afgøres fra sag til sag.

En nylig sag omhandler to hovedaktionærer, hvor den skattefri kørselsgodtgørelse på årsbasis var 35.000 kroner, og hvor lønnen var 8.000 kroner. I det tilfælde mente SKAT, at lønnen var for lav, selvom revisoren henviste til, at lønnen i tre år konstant havde været lav på grund af dårlig
økonomi i selskabet. I sagen gik SKAT tre år tilbage og forhøjede hovedaktionærerne med et beløb svarende til samtlige kørselsgodtgørelser.

Det skal siges, at kravet om lønnens størrelse ikke er absolut. Du kan eksempelvis få kørselsgodtgørelse, selvom honoraret kun er 1.500 kroner, hvis du har fået til opgave at være censor på Handelsskolen i Roskilde en enkelt dag. Her står lønnen mål med opgaven, og en skattefri kørselsgodtgørelse på 300 kroner vil ikke være noget problem. Men hvis du har arbejdet hele året for dit selskab til en løn på kun 8.000 kroner og samtidig hæver en skattefri kørselsgodtgørelse på 35.000 kroner, viser praksis, at du er i farezonen.

Skattefri kørselsgodtgørelse
Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse er i 2018:

Kørsel op til 20.000 km/år 3,54 kr./km
Kørsel over 20.000 km/år 1,94 kr./km

Selvstændige er ikke omfattet af lønkravet
Selvstændigt erhvervsdrivende er i modsætning til hovedaktionærer ikke omfattet af noget lønkrav og kan således hæve skattefri kørselsgodtgørelse, selvom overskuddet i virksomheden svinger meget op og ned og i enkelte år viser underskud.

Skattefri kørsel for frivillige trænere
Der gælder særlige regler for ulønnede trænere og bestyrelsesmedlemmer i sportsklubber.
For disse grupper er det lovfæstet, at de kan få skattefri kørselsgodtgørelse, selvom de ikke modtager løn for arbejdet.