Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel

Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel

Når man køber en bil, der er ældre end tre år efter første indregistrering, beregner man værdien af fri bil med udgangspunkt i den faktiske købspris. Der sker ikke reduktion i beskatningsgrundlaget i takt med at bilen bruges og bliver mindre værd.

Salg og tilbagekøb holder ofte ikke vand

Biler falder som bekendt meget i værdi. Efter 3-4 år falder bilens handelsværdi ofte med op til 50 procent af købsprisen, hvilket har givet stof til eftertanke hos en del virksomhedsejere. Kunne man eventuelt sælge bilen til en forhandler og købe den tilbage igen? Eller kunne man sælge bilen til sig selv og købe den tilbage til firmaet igen et halvt år senere med henblik på at få et lavere beskatningsgrundlag?

Den i og for sig naturlige idé fik en hovedaktionær i 2012. Hans selskab havde købt en brugt BMW 535D i juni 2011 for 525.000 kroner. I januar 2012 spørger han en bilforhandler, hvor meget han vil købe bilen for og får her at vide, at forhandleren vil give 300.000 kroner. Han vælger derefter at købe bilen privat for de 300.000 kroner. 1. juli 2012 sælger han så samme BMW 535 D tilbage til sit selskab for 280.000 kroner. Han selvangiver herefter værdi af fri bil ud fra en købesum på 280.000 kroner.

Men SKAT mente ikke, at denne opgørelse er korrekt, hvorefter hovedaktionærens advokat klagede over SKATs afgørelse til Landsskatteretten. Landsskatteretten gav imidlertid SKAT ret i, at hovedaktionæren ikke kunne nedbringe beskatningsgrundlaget ved det stedfundne salg og tilbagekøb. Den gik ikke. Det var den oprindelige købesum på 525.000 kroner, der skulle danne grundlag for beskatning. Salg og tilbagekøb var alene skattemæssigt begrundet og var ikke fuldt op af indberetning til motorkontoret af ny ejer. At bilen ikke var blevet omregistreret gjorde det endnu mere åbenlyst, at der ikke var tale om en reel handel, men alene forsøg på omgåelse af skattereglerne.

Overdragelser, der kan begrunde lavere beskatning af fri bil

Det er ikke alle overdragelser mellem hovedaktionær og selskab eller mellem koncernselskaber, der kan underkendes af SKAT. Således er det fast antaget i praksis, at overdragelse af firmabil, der sker som led i en skattefri virksomhedsomdannelse, en fusion eller en spaltning vil blive accepteret, forudsat at bilen er overdraget til handelsprisen. En skattefri fusion kan altså have den positive sideeffekt, at hovedaktionæren får en lavere bilbeskatning.

Reglerne for beskatning af fri bil

Beskatning af fri bil sker i grove træk således, at bilens købspris op til de første 300.000 kroner beskattes med 25 procent, mens den del af købsprisen, som overstiger 300.000 kroner beskattes med 20 procent. Hertil skal lægges et miljøtillæg. Der skal minimum ske beskatning af 160.000 kroner, uagtet at bilen har en lavere købspris.