Afvisning af kontant betaling

Afvisning af kontant betaling Fra 1. januar 2018 har du som virksomhedsejer kunne sige nej tak til betaling med kontanter i tidsrummet fra klokken 20.00 om aftenen til klokken 06.00 om morgenen.   Virksomheder har pligt til at modtage kontanter fra kunderne. Det kan for nogle betyde, at de er særligt udsatte for røveriforsøg, især MORE

Sikring af Summa Summarum program

Sikring af Summa Summarum program. Visma har udfaset Summa Summarum, og fra 28. februar 2018 leverer de ikke længere support eller opdateringer til programmet. Det er pt. stadig muligt at downloade den sidste version af Summa Summarum, der sikrer at du/I kan bogføre fremover. Vi kan dog ikke sige noget om, hvor længe det vil MORE

Er din virksomhed sikret imod CEO fraud?

Fænomenet CEO fraud, som er svindel med direktørens identitet, er et stigende problem i Danmark. Derfor bør du overveje, om din virksomhed er tilstrækkeligt beskyttet. CEO fraud kan vise sig at være dyrt for din virksomhed, men med interne kontroller kan du forebygge svindelangreb. Svindel med direktørens identitet kan vise sig at være dyrt for MORE

Skattefri kørselsgodtgørelse skal stå mål med lønnen

For at få skattefri kørselsgodtgørelse skal du udarbejde et kørselsregnskab, hvor det tydeligt fremgår, hvilken adresse du kører til. Det er ikke tilstrækkeligt, at du eksempelvis skriver ”kørsel til København”. Desuden skal du skrive, hvad formålet med kørslen er, og du må kun anvende enten dit eget eller din ægtefælles køretøj. Kørselsregnskabet skal kontrolleres af MORE

Har du styr på dine skattefrie godtgørelser ?

Har du styr på dine skattefrie godtgørelser? Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse er hævet med 1 øre i 2018 i forhold til 2017. For at få godtgørelsen skal man køre i egen bil og føre kørselsregnskab. Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er ligeledes steget en smule. Skattefri kørselsgodtgørelse Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse er i 2018 forhøjet med MORE

Hanne Johansens 50 års Jubilæum

50 års jubilæum Revisor Hanne Johansen kunne torsdag den 1. februar 2018 fejre 50 års jubilæum hos Revision Vadestedet. Hanne blev i 1968 ansat hos Revisor V.M. Hansen som senere blev til Revision Vejlesby og Jensen. I dag hedder firmaet Revision Vadestedet med Ebbe Jensen og Leif Stolberg-Rohr Nørskov i ledelsen. Hanne har gennem årene MORE

Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning

  Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning Der er skrappere sanktioner på vej til de selskaber, der ikke registrerer reelle ejere i det offentlige register. Mange virksomheder og organisationer mangler fortsat at registrere sine reelle ejere på www.virk.dk, selv om fristen for registrering udløb den 1. december 2017. En lang række forskellige virksomhedsformer MORE

Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel

Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel Når man køber en bil, der er ældre end tre år efter første indregistrering, beregner man værdien af fri bil med udgangspunkt i den faktiske købspris. Der sker ikke reduktion i beskatningsgrundlaget i takt med at bilen bruges og bliver mindre værd. Salg og tilbagekøb holder MORE